LMIA کانادا چیست؟

LMIA یا تأییدیه ارزیابی تأثیر بازار کار کانادا (Labour Market Impact Assessment) یک فرآیند قانونی و ضروری است که برای استخدام نیروی کار خارجی در کانادا انجام می‌شود. این فرآیند به منظور اطمینان از اینکه استخدام نیروی کار خارجی هیچ تأثیر منفی‌ای بر بازار کار داخلی کانادا ندارد و به کانادایی‌ها آسیبی وارد نمی‌کند، ایجاد شده است.
وزارت کار و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) مسئول ارزیابی درخواست‌های LMIA است. در این فرآیند، کارفرمایان باید به دقت اثبات کنند که نیاز به نیروی کار خارجی دارند زیرا توانایی یا تخصص مورد نیاز در بازار کار داخلی کانادا موجود نیست.
برای این منظور، کارفرمایان باید معیارهای مشخصی را برآورده کنند که شامل تلاش‌های اجباری برای استخدام کانادایی‌ها، ارائه حقوق و شرایط کاری مناسب برای نیروی کار خارجی، و تأیید اینکه استخدام نیروی کار خارجی به نفع اقتصاد کانادا است، می‌شوند.
بدون دریافت LMIA، کارفرمایان نمی‌توانند نیروی کار خارجی را استخدام کنند و این تأییدیه برای کانادایی‌ها و نیروی کار خارجی‌ها امکان ایجاد فرصت‌های مطمئن‌تری برای کار و مهاجرت به کانادا را فراهم می‌کند.

11

LMIA یا تأییدیه ارزیابی تأثیر بازار کار کانادا (Labour Market Impact Assessment) یک فرآیند قانونی و ضروری است که برای استخدام نیروی کار خارجی در کانادا انجام می‌شود. این فرآیند به منظور اطمینان از اینکه استخدام نیروی کار خارجی هیچ تأثیر منفی‌ای بر بازار کار داخلی کانادا ندارد و به کانادایی‌ها آسیبی وارد نمی‌کند، ایجاد شده است.
وزارت کار و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) مسئول ارزیابی درخواست‌های LMIA است. در این فرآیند، کارفرمایان باید به دقت اثبات کنند که نیاز به نیروی کار خارجی دارند زیرا توانایی یا تخصص مورد نیاز در بازار کار داخلی کانادا موجود نیست.
برای این منظور، کارفرمایان باید معیارهای مشخصی را برآورده کنند که شامل تلاش‌های اجباری برای استخدام کانادایی‌ها، ارائه حقوق و شرایط کاری مناسب برای نیروی کار خارجی، و تأیید اینکه استخدام نیروی کار خارجی به نفع اقتصاد کانادا است، می‌شوند.
بدون دریافت LMIA، کارفرمایان نمی‌توانند نیروی کار خارجی را استخدام کنند و این تأییدیه برای کانادایی‌ها و نیروی کار خارجی‌ها امکان ایجاد فرصت‌های مطمئن‌تری برای کار و مهاجرت به کانادا را فراهم می‌کند.

11

مجوز کار با LMIA در کانادا

برای دریافت ویزای کار یا مجوز کار در کانادا (همچنین به عنوان ورک پرمیت یا Work Permit شناخته می‌شود)، یکی از راه‌های معمول این است که ابتدا یک پیشنهاد کار یا جاب آفر (Job Offer) از یک کارفرمای کانادایی دریافت کنید. کارفرما برای صدور این پیشنهاد کار، باید مجوز LMIA را از وزارت کار و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) دریافت کند، که در بخش قبلی توضیح داده شده است.
این LMIA نشان می‌دهد که استخدام نیروی کار خارجی توسط کارفرما هیچ تأثیر منفی‌ای بر بازار کار داخلی کانادا ندارد و از آنجا که شما از این پیشنهاد کار برای درخواست ویزا یا مجوز کار خود استفاده می‌کنید، این LMIA یکی از مستندات اساسی برای درخواست ویزای کار خواهد بود.

مهاجرت-توریستی-به-کانادا-با-mbastudying

برای دریافت ویزای کار یا مجوز کار در کانادا (همچنین به عنوان ورک پرمیت یا Work Permit شناخته می‌شود)، یکی از راه‌های معمول این است که ابتدا یک پیشنهاد کار یا جاب آفر (Job Offer) از یک کارفرمای کانادایی دریافت کنید. کارفرما برای صدور این پیشنهاد کار، باید مجوز LMIA را از وزارت کار و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) دریافت کند، که در بخش قبلی توضیح داده شده است. این LMIA نشان می‌دهد که استخدام نیروی کار خارجی توسط کارفرما هیچ تأثیر منفی‌ای بر بازار کار داخلی کانادا ندارد و از آنجا که شما از این پیشنهاد کار برای درخواست ویزا یا مجوز کار خود استفاده می‌کنید، این LMIA یکی از مستندات اساسی برای درخواست ویزای کار خواهد بود.

مهاجرت-توریستی-به-کانادا-با-mbastudying

شرایط دریافت LMIA کانادا چیست؟

کارفرمایانی که برای دریافت تأییدیه LMIA کانادا اقدام می‌کنند، باید دارای شرایطی باشند که بدون آن‌ها امکان اخذ این مجوز از وزارت کار کانادا وجود ندارد. این شرایط عبارتند از:

۱- داشتن یک کسب و کار قانونی که مطابق با قوانین و مقررات دولتی کانادا فعالیت می‌کند.

۲- ارائه کالا یا خدماتی به مردم کانادا و داشتن نیاز واقعی به نیروی کار خارجی برای انجام فعالیت‌های مربوط به کسب و کار.

۳- قادر به پرداخت حقوق و مزایای مناسب به نیروی کار خارجی باشند.

۴- عدم اخراج کارمندان خود در دوره ۱۲ ماهه قبل از درخواست برای LMIA.

این شرایط به منظور اطمینان از اینکه کارفرماها مسئولیت‌های خود را در قبال نیروی کار خارجی رعایت کرده و به تعادل بازار کار داخلی کانادا احترام می‌گذارند، تعیین شده‌اند. علاوه بر این، کارفرمایان ممکن است در صورت نقض این شرایط، مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات کاری را رعایت می‌کنند.

پیش نیازهای دریافت LMIA مثبت

دریافت LMIA مثبت یکی از مراحل اساسی در فرآیند استخدام نیروی کار خارجی در کانادا است. برای این منظور، کارفرمایان باید به شرایط زیر دست یابند:

۱- تأثیر مثبت یا خنثی بر بازار کار کانادا

استخدام نیروی کار خارجی باید تأثیری مثبت یا خنثی بر بازار کار کانادا داشته باشد. به عبارت دیگر، استخدام نیروی کار خارجی نباید به ضرر کارمندان کانادایی باشد و باید نیاز واقعی و قابل اثبات به نیروی کار خارجی وجود داشته باشد.

۲- عدم نادیده گرفتن فرد کانادایی واجد شرایط

کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که هیچ فرد کانادایی واجد شرایطی برای انجام کار موجود نادیده گرفته نشده است و تلاش‌های صورت گرفته برای استخدام نیروی کار محلی به‌طور کامل رعایت شده است.

۳- پرداخت حقوق و مزایای مناسب

نیروی کار خارجی باید حقوق و مزایایی مطابق با استانداردهای فدرال و استانی دریافت کند، که این نیز باید توسط کارفرما تضمین شود.
در صورتی که کارفرما به این شرایط دست یابد، LMIA مثبت صادر می‌شود و در غیر این صورت، نتیجه LMIA منفی خواهد بود و امکان دریافت مجوز استخدام برای کارفرما از سوی وزارت کار کانادا وجود نخواهد داشت.

04

کارفرمایانی که برای دریافت تأییدیه LMIA کانادا اقدام می‌کنند، باید دارای شرایطی باشند که بدون آن‌ها امکان اخذ این مجوز از وزارت کار کانادا وجود ندارد. این شرایط عبارتند از:

۱- داشتن یک کسب و کار قانونی که مطابق با قوانین و مقررات دولتی کانادا فعالیت می‌کند.

۲- ارائه کالا یا خدماتی به مردم کانادا و داشتن نیاز واقعی به نیروی کار خارجی برای انجام فعالیت‌های مربوط به کسب و کار.

۳- قادر به پرداخت حقوق و مزایای مناسب به نیروی کار خارجی باشند.

۴- عدم اخراج کارمندان خود در دوره ۱۲ ماهه قبل از درخواست برای LMIA.

این شرایط به منظور اطمینان از اینکه کارفرماها مسئولیت‌های خود را در قبال نیروی کار خارجی رعایت کرده و به تعادل بازار کار داخلی کانادا احترام می‌گذارند، تعیین شده‌اند. علاوه بر این، کارفرمایان ممکن است در صورت نقض این شرایط، مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات کاری را رعایت می‌کنند.

پیش نیازهای دریافت LMIA مثبت

دریافت LMIA مثبت یکی از مراحل اساسی در فرآیند استخدام نیروی کار خارجی در کانادا است. برای این منظور، کارفرمایان باید به شرایط زیر دست یابند:

۱- تأثیر مثبت یا خنثی بر بازار کار کانادا

استخدام نیروی کار خارجی باید تأثیری مثبت یا خنثی بر بازار کار کانادا داشته باشد. به عبارت دیگر، استخدام نیروی کار خارجی نباید به ضرر کارمندان کانادایی باشد و باید نیاز واقعی و قابل اثبات به نیروی کار خارجی وجود داشته باشد.

۲- عدم نادیده گرفتن فرد کانادایی واجد شرایط

کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که هیچ فرد کانادایی واجد شرایطی برای انجام کار موجود نادیده گرفته نشده است و تلاش‌های صورت گرفته برای استخدام نیروی کار محلی به‌طور کامل رعایت شده است.

۳- پرداخت حقوق و مزایای مناسب

نیروی کار خارجی باید حقوق و مزایایی مطابق با استانداردهای فدرال و استانی دریافت کند، که این نیز باید توسط کارفرما تضمین شود.
در صورتی که کارفرما به این شرایط دست یابد، LMIA مثبت صادر می‌شود و در غیر این صورت، نتیجه LMIA منفی خواهد بود و امکان دریافت مجوز استخدام برای کارفرما از سوی وزارت کار کانادا وجود نخواهد داشت.

04

نکاتی برای اخذ موفقیت آمیز مجوز LMIA کانادا

انتخاب کد NOC مناسب یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند درخواست LMIA است. کارفرمایان باید به دقت کد NOC را بر اساس شرح وظایف مورد نیاز برای نیروی کار خارجی انتخاب کنند. این کد باید به درستی با شرح وظایف و مهارت‌های مورد نیاز مطابقت داشته باشد تا دولت فدرال بتواند تأثیر استخدام نیروی کار خارجی را بر بازار کار کانادا به درستی ارزیابی کند.
انتخاب نادرست کد NOC می‌تواند منجر به رد درخواست LMIA شود، زیرا عدم همخوانی بین کد NOC و وظایف نیروی کار خارجی می‌تواند شکست در فرآیند ارزیابی و تصمیم‌گیری ایجاد کند. بنابراین، کارفرمایان باید با دقت و دقت شرح وظایف مورد نیاز را بر اساس کد NOC انتخاب کنند تا فرآیند درخواست LMIA به درستی پیش برود و احتمال دریافت این مجوز برای نیروی کار خارجی افزایش یابد.

01-cover-1
37262d5d01c24a-5fc47c8fc45c-60a3d759fa4

انجام تبلیغات و آگهی کافی برای شغل مورد نظر

یکی از نقاط قوت برای درخواست LMIA این است که کارفرما نشان دهد که نیروی کار کانادایی برای شغل مورد نظر پیدا نشده است. بنابراین، کارفرما باید با انجام تبلیغات و آگهی‌های مناسب این شرط را رعایت کند.
به عنوان مثال، یکی از الزامات برای دریافت LMIA این است که حداقل یکی از آگهی‌ها باید در سایت بانک شغلی کانادا یا دیگر سایت‌های کاریابی مورد تأیید دولتی تبلیغ شود. علاوه بر این، آگهی‌های شغلی باید برای ۲۸ روز متوالی منتشر شوند تا نشان دهند که کارفرما تلاش کافی برای جذب نیروی کار محلی انجام داده است.
با این کار، کارفرما می‌تواند نشان دهد که از تلاش‌های فعال برای استخدام نیروی کار کانادایی استفاده کرده است و دولت فدرال مطمئن شود که نیاز واقعی به نیروی کار خارجی وجود دارد، که این امر احتمال دریافت LMIA مثبت را افزایش می‌دهد.

فرآیند درخواست LMIA فرآیندی پیچیده و حساس است که انجام صحیح آن مستلزم ارائه مدارک و اسناد کامل و صحیح است. کارفرمایان باید از دقت و دقت بالایی در ارائه این مدارک اطمینان حاصل کنند، زیرا حتی خطاهای کوچکی می‌تواند به تأخیر یا رد درخواست LMIA منجر شود.

مدارکی که برای درخواست LMIA ممکن است لازم باشد عبارتند از:

۱- فرم درخواست LMIA: این فرم باید به طور کامل و صحیح پر شده و امضاء شود.

۲- اطلاعات کارفرما: ارائه اطلاعات دقیق و کامل درباره کارفرما و کسب و کار آن شامل مشخصات مالکیت و ساختار سازمانی.

۳- شرح وظایف: شرح دقیق و کاملی از وظایف و مسئولیت‌های نیروی کار خارجی که توسط LMIA مورد انتظار است.

۴- تأییدیه اخلاقی: ارائه مدارکی که نشان دهد کارفرما و کسب و کار آن از لحاظ اخلاقی و قانونی مطمئن هستند.

۵- تأییدیه مالی: اطلاعات و مدارک مربوط به قابلیت مالی کارفرما برای پرداخت حقوق و مزایای مناسب به نیروی کار خارجی.

۶- آگهی‌های استخدام: ارائه آگهی‌های منتشر شده و تبلیغات انجام شده برای جذب نیروی کار محلی.

۷- سایر مدارک مربوطه: ممکن است بسته به موقعیت خاص، مدارک دیگری نیز مورد نیاز باشند مانند مدارک تحصیلی یا تخصصی نیروی کار خارجی.

با ارائه مدارک کامل و صحیح، کارفرما می‌تواند اطمینان حاصل کند که فرآیند درخواست LMIA به درستی پیش می‌رود و احتمال موفقیت در دریافت این مجوز افزایش می‌یابد.

انتخاب کد NOC مناسب یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند درخواست LMIA است. کارفرمایان باید به دقت کد NOC را بر اساس شرح وظایف مورد نیاز برای نیروی کار خارجی انتخاب کنند. این کد باید به درستی با شرح وظایف و مهارت‌های مورد نیاز مطابقت داشته باشد تا دولت فدرال بتواند تأثیر استخدام نیروی کار خارجی را بر بازار کار کانادا به درستی ارزیابی کند.
انتخاب نادرست کد NOC می‌تواند منجر به رد درخواست LMIA شود، زیرا عدم همخوانی بین کد NOC و وظایف نیروی کار خارجی می‌تواند شکست در فرآیند ارزیابی و تصمیم‌گیری ایجاد کند. بنابراین، کارفرمایان باید با دقت و دقت شرح وظایف مورد نیاز را بر اساس کد NOC انتخاب کنند تا فرآیند درخواست LMIA به درستی پیش برود و احتمال دریافت این مجوز برای نیروی کار خارجی افزایش یابد.

37262d5d01c24a-5fc47c8fc45c-60a3d759fa4
  • انجام تبلیغات و آگهی کافی برای شغل مورد نظر

یکی از نقاط قوت برای درخواست LMIA این است که کارفرما نشان دهد که نیروی کار کانادایی برای شغل مورد نظر پیدا نشده است. بنابراین، کارفرما باید با انجام تبلیغات و آگهی‌های مناسب این شرط را رعایت کند.
به عنوان مثال، یکی از الزامات برای دریافت LMIA این است که حداقل یکی از آگهی‌ها باید در سایت بانک شغلی کانادا یا دیگر سایت‌های کاریابی مورد تأیید دولتی تبلیغ شود. علاوه بر این، آگهی‌های شغلی باید برای ۲۸ روز متوالی منتشر شوند تا نشان دهند که کارفرما تلاش کافی برای جذب نیروی کار محلی انجام داده است.
با این کار، کارفرما می‌تواند نشان دهد که از تلاش‌های فعال برای استخدام نیروی کار کانادایی استفاده کرده است و دولت فدرال مطمئن شود که نیاز واقعی به نیروی کار خارجی وجود دارد، که این امر احتمال دریافت LMIA مثبت را افزایش می‌دهد.

  • ارائه مدارک کامل

فرآیند درخواست LMIA فرآیندی پیچیده و حساس است که انجام صحیح آن مستلزم ارائه مدارک و اسناد کامل و صحیح است. کارفرمایان باید از دقت و دقت بالایی در ارائه این مدارک اطمینان حاصل کنند، زیرا حتی خطاهای کوچکی می‌تواند به تأخیر یا رد درخواست LMIA منجر شود.

مدارکی که برای درخواست LMIA ممکن است لازم باشد عبارتند از:

۱- فرم درخواست LMIA: این فرم باید به طور کامل و صحیح پر شده و امضاء شود.

۲- اطلاعات کارفرما: ارائه اطلاعات دقیق و کامل درباره کارفرما و کسب و کار آن شامل مشخصات مالکیت و ساختار سازمانی.

۳- شرح وظایف: شرح دقیق و کاملی از وظایف و مسئولیت‌های نیروی کار خارجی که توسط LMIA مورد انتظار است.

۴- تأییدیه اخلاقی: ارائه مدارکی که نشان دهد کارفرما و کسب و کار آن از لحاظ اخلاقی و قانونی مطمئن هستند.

۵- تأییدیه مالی: اطلاعات و مدارک مربوط به قابلیت مالی کارفرما برای پرداخت حقوق و مزایای مناسب به نیروی کار خارجی.

۶- آگهی‌های استخدام: ارائه آگهی‌های منتشر شده و تبلیغات انجام شده برای جذب نیروی کار محلی.

۷- سایر مدارک مربوطه: ممکن است بسته به موقعیت خاص، مدارک دیگری نیز مورد نیاز باشند مانند مدارک تحصیلی یا تخصصی نیروی کار خارجی.

با ارائه مدارک کامل و صحیح، کارفرما می‌تواند اطمینان حاصل کند که فرآیند درخواست LMIA به درستی پیش می‌رود و احتمال موفقیت در دریافت این مجوز افزایش می‌یابد.

01-cover-1

رابطه‌ LMIA و حقوق دریافتی

پروسه دریافت LMIA بسته به حقوق تعیین شده توسط کارفرما برای نیروی کار خارجی، می‌تواند متفاوت باشد و بسته به اینکه حقوق تعیین شده کمتر یا بیشتر از میانگین حقوق استانی باشد، نیازمندی‌ها و قوانین خاصی در روند دریافت LMIA اعمال می‌شود.
اگر حقوق تعیین شده توسط کارفرما کمتر از میانگین حقوق استانی باشد، نیروی کار خارجی در دسته کارمندان با حقوق پایین قرار می‌گیرد و درخواست LMIA باید با رعایت الزامات ویژه مربوط به این دسته از کارمندان ارسال شود.
در صورتی که حقوق تعیین شده توسط کارفرما بیشتر از میانگین حقوق استانی باشد، نیروی کار خارجی در دسته کارمندان با حقوق بالا قرار می‌گیرد و درخواست LMIA باید با رعایت الزامات ویژه مربوط به این دسته از کارمندان ارسال شود.
در هر دو حالت، کارفرما باید قوانین و مقررات مربوط به حقوق کارمندان با توجه به دسته‌بندی حقوقی موردنظر را رعایت کرده و این موضوع باید در فرآیند دریافت LMIA توسط وزارت کار کانادا مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه دریافت LMIA برای کارمندان خارجی با حقوق بالا

برای دریافت LMIA برای کارمندان خارجی با حقوق بالا، کارفرمایان باید طرحی به نام Transition Plan به وزارت کار کانادا ارائه دهند. این طرح باید نشان دهد که کارفرما قصد دارد در آینده وابستگی خود به نیروی کار خارجی را کاهش دهد. این می‌تواند از طریق اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در بخش آموزش تخصصی یا استخدام کارآموزان کانادایی صورت گیرد.
در صورت انتخاب کارفرما برای بازرسی یا تمدید LMIA، باید گزارشی از طرح انتقال خود را ارائه دهد. این گزارش باید شامل جزئیاتی از اقداماتی که کارفرما انجام داده است و قصد دارد انجام دهد تا وابستگی به نیروی کار خارجی را کاهش دهد، باشد. مثال‌هایی از اقدامات ممکن در این طرح شامل سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه کارمندان کانادایی، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای افراد محلی و ترویج فرهنگ کاری بهینه در سازمان است.
وزارت کار کانادا این گزارش را بررسی کرده و مطمئن می‌شود که کارفرمایان کانادایی واقعاً در جهت دستیابی به اهداف این طرح حرکت می‌کنند، به‌طوری که در آینده وابستگی به نیروی کار خارجی را کاهش دهند. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری درخواست LMIA باشد و می‌تواند به کارفرما کمک کند تا این مجوز را دریافت کند.

LMIA-in-Canada
canada-extends-policy-to-let-visitors-apply-for-work-permits-if-they-have-valid-job-offers

استخدام نیروی خارجی با حقوق بالا به عنوان آخرین و محدودترین راه‌حل برای رفع نیازهای فوری و موقت بازار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر به معنای آن است که تنها در صورت عدم وجود نیروی کار کانادایی واجد شرایط و مهارت لازم، کارفرمایان می‌توانند به صورت موقت افراد خارجی با حقوق بالا را استخدام کنند.
در این روند، LMIA به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود تا وزارت کار کانادا اطمینان حاصل کند که برای استخدام نیروهای ماهر با حقوق بالا، اولویت همیشگی به نیروی کار کانادایی تعلق می‌گیرد. این بدان معناست که قبل از استخدام نیروی خارجی، کارفرمایان باید از عدم وجود نیروی کار محلی مناسب اطمینان حاصل کرده و این امر را از طریق فرآیند LMIA به وزارت کار اثبات کنند.
به این ترتیب، LMIA به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های مهاجرتی و استخدامی کانادا مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به ایجاد توازن بین نیازهای بازار کار و حفظ اولویت استخدام نیروی کار محلی کمک کند.

نحوه دریافت LMIA برای کارمندان خارجی با حقوق پایین

دولت کانادا برای اطمینان از اولویت بودن کارگران محلی در تصدی مشاغل موجود، محدودیت‌هایی را برای تعداد نیروهای کار خارجی موقت با حقوق پایین در نظر گرفته است. برای کارفرمایانی که قصد دارند نیروی کار با حقوق پایین را استخدام کنند، لازم نیست همراه با LMIA طرح انتقال هم ارائه دهند. اما آن‌ها باید از دستورالعمل‌های دیگری پیروی کنند. با این حال، برخی از مشاغل خاص که حقوق پایین دارند ممکن است در پروسه LMIA پذیرفته نشوند. این محدودیت‌ها و چالش‌ها نشان می‌دهند که درخواست LMIA برای استخدام نیروی کار خارجی با حقوق پایین، نیازمند رعایت مقررات و دستورالعمل‌های دقیقی است. این مقررات شامل تدابیری برای اطمینان از اولویت بودن کارگران محلی در استخدام، محدودیت‌های مربوط به تعداد نیروهای کار خارجی موقت با حقوق پایین، و بررسی دقیق مشاغل خاص که حقوق پایین دارند، می‌شود.
کارفرمایانی که ۱۰ کارمند یا بیشتر را در استخدام خود دارند، در هنگام درخواست تمدید LMIA می‌توانند ۱۰ درصد از کارمندان خود را از میان نیروهای کار خارجی با حقوق کم استخدام کنند.

همچنین کارفرمایانی که حقوقی کمتر از میانگین استانی پیشنهاد می‌کنند، باید:

۱. هزینه رفت و آمد نیروی کار خارجی را پرداخت کنند.

۲. مطمئن شوند که مسکن ارزان قیمت در دسترس کارمند است.

۳. هزینه‌های بیمه درمانی خصوصی نیروی کار خارجی را پرداخت کنند تا زمانی که نیروی کار واجد شرایط پوشش خدمات درمانی بهداشتی استان قرار گیرد.

۴. نیروی کار خارجی را در هیئت ایمنی در محل کار استان ثبت نام کنند.

۵. قراردادی مابین کارمند و کارفرما منعقد کنند.

با رعایت این مقررات و انجام دقیق فرآیند LMIA، کارفرمایان می‌توانند از نیروی کار خارجی با حقوق پایین استفاده کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که اولویت همیشگی به نیروی کار محلی تعلق می‌گیرد.

پروسه دریافت LMIA بسته به حقوق تعیین شده توسط کارفرما برای نیروی کار خارجی، می‌تواند متفاوت باشد و بسته به اینکه حقوق تعیین شده کمتر یا بیشتر از میانگین حقوق استانی باشد، نیازمندی‌ها و قوانین خاصی در روند دریافت LMIA اعمال می‌شود.
اگر حقوق تعیین شده توسط کارفرما کمتر از میانگین حقوق استانی باشد، نیروی کار خارجی در دسته کارمندان با حقوق پایین قرار می‌گیرد و درخواست LMIA باید با رعایت الزامات ویژه مربوط به این دسته از کارمندان ارسال شود.
در صورتی که حقوق تعیین شده توسط کارفرما بیشتر از میانگین حقوق استانی باشد، نیروی کار خارجی در دسته کارمندان با حقوق بالا قرار می‌گیرد و درخواست LMIA باید با رعایت الزامات ویژه مربوط به این دسته از کارمندان ارسال شود.
در هر دو حالت، کارفرما باید قوانین و مقررات مربوط به حقوق کارمندان با توجه به دسته‌بندی حقوقی موردنظر را رعایت کرده و این موضوع باید در فرآیند دریافت LMIA توسط وزارت کار کانادا مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه دریافت LMIA برای کارمندان خارجی با حقوق بالا

برای دریافت LMIA برای کارمندان خارجی با حقوق بالا، کارفرمایان باید طرحی به نام Transition Plan به وزارت کار کانادا ارائه دهند. این طرح باید نشان دهد که کارفرما قصد دارد در آینده وابستگی خود به نیروی کار خارجی را کاهش دهد. این می‌تواند از طریق اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در بخش آموزش تخصصی یا استخدام کارآموزان کانادایی صورت گیرد.
در صورت انتخاب کارفرما برای بازرسی یا تمدید LMIA، باید گزارشی از طرح انتقال خود را ارائه دهد. این گزارش باید شامل جزئیاتی از اقداماتی که کارفرما انجام داده است و قصد دارد انجام دهد تا وابستگی به نیروی کار خارجی را کاهش دهد، باشد. مثال‌هایی از اقدامات ممکن در این طرح شامل سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه کارمندان کانادایی، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای افراد محلی و ترویج فرهنگ کاری بهینه در سازمان است.
وزارت کار کانادا این گزارش را بررسی کرده و مطمئن می‌شود که کارفرمایان کانادایی واقعاً در جهت دستیابی به اهداف این طرح حرکت می‌کنند، به‌طوری که در آینده وابستگی به نیروی کار خارجی را کاهش دهند. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری درخواست LMIA باشد و می‌تواند به کارفرما کمک کند تا این مجوز را دریافت کند.

canada-extends-policy-to-let-visitors-apply-for-work-permits-if-they-have-valid-job-offers

استخدام نیروی خارجی با حقوق بالا به عنوان آخرین و محدودترین راه‌حل برای رفع نیازهای فوری و موقت بازار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر به معنای آن است که تنها در صورت عدم وجود نیروی کار کانادایی واجد شرایط و مهارت لازم، کارفرمایان می‌توانند به صورت موقت افراد خارجی با حقوق بالا را استخدام کنند.
در این روند، LMIA به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود تا وزارت کار کانادا اطمینان حاصل کند که برای استخدام نیروهای ماهر با حقوق بالا، اولویت همیشگی به نیروی کار کانادایی تعلق می‌گیرد. این بدان معناست که قبل از استخدام نیروی خارجی، کارفرمایان باید از عدم وجود نیروی کار محلی مناسب اطمینان حاصل کرده و این امر را از طریق فرآیند LMIA به وزارت کار اثبات کنند.
به این ترتیب، LMIA به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های مهاجرتی و استخدامی کانادا مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به ایجاد توازن بین نیازهای بازار کار و حفظ اولویت استخدام نیروی کار محلی کمک کند.

نحوه دریافت LMIA برای کارمندان خارجی با حقوق پایین

دولت کانادا برای اطمینان از اولویت بودن کارگران محلی در تصدی مشاغل موجود، محدودیت‌هایی را برای تعداد نیروهای کار خارجی موقت با حقوق پایین در نظر گرفته است. برای کارفرمایانی که قصد دارند نیروی کار با حقوق پایین را استخدام کنند، لازم نیست همراه با LMIA طرح انتقال هم ارائه دهند. اما آن‌ها باید از دستورالعمل‌های دیگری پیروی کنند.
با این حال، برخی از مشاغل خاص که حقوق پایین دارند ممکن است در پروسه LMIA پذیرفته نشوند. این محدودیت‌ها و چالش‌ها نشان می‌دهند که درخواست LMIA برای استخدام نیروی کار خارجی با حقوق پایین، نیازمند رعایت مقررات و دستورالعمل‌های دقیقی است. این مقررات شامل تدابیری برای اطمینان از اولویت بودن کارگران محلی در استخدام، محدودیت‌های مربوط به تعداد نیروهای کار خارجی موقت با حقوق پایین، و بررسی دقیق مشاغل خاص که حقوق پایین دارند، می‌شود.
کارفرمایانی که ۱۰ کارمند یا بیشتر را در استخدام خود دارند، در هنگام درخواست تمدید LMIA می‌توانند ۱۰ درصد از کارمندان خود را از میان نیروهای کار خارجی با حقوق کم استخدام کنند. همچنین کارفرمایانی که حقوقی کمتر از میانگین استانی پیشنهاد می‌کنند، باید:

۱. هزینه رفت و آمد نیروی کار خارجی را پرداخت کنند.

۲. مطمئن شوند که مسکن ارزان قیمت در دسترس کارمند است.

۳. هزینه‌های بیمه درمانی خصوصی نیروی کار خارجی را پرداخت کنند تا زمانی که نیروی کار واجد شرایط پوشش خدمات درمانی بهداشتی استان قرار گیرد.

۴. نیروی کار خارجی را در هیئت ایمنی در محل کار استان ثبت نام کنند.

۵. قراردادی مابین کارمند و کارفرما منعقد کنند.

با رعایت این مقررات و انجام دقیق فرآیند LMIA، کارفرمایان می‌توانند از نیروی کار خارجی با حقوق پایین استفاده کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که اولویت همیشگی به نیروی کار محلی تعلق می‌گیرد.

LMIA-in-Canada

هزینه دریافت LMIA کانادا

هزینه دریافت تاییدیه LMIA به عهده کارفرما می‌باشد در صورتی که شغل پیشنهادی احتیاج به اخذ LMIA داشته باشد. اما اگر شغلی مورد نظر از معافیت LMIA برخوردار باشد، کارفرما فقط باید هزینه انطباق (Compliance fee) را پرداخت کند. این هزینه برای پردازش و بررسی درخواست از سوی دولت کانادا در مراحلی از فرآیند استخدام محسوب می‌شود.

اپلیکیشنهزینه به دلار کانادا
ارزیابی تأثیرات بازار کار کانادا – LMIA۱۰۰۰ دلار
هزینه انطباق کارفرما – Employer compliance Fee۲۳۰ دلار
post-thumbnail-4

هزینه دریافت تاییدیه LMIA به عهده کارفرما می‌باشد در صورتی که شغل پیشنهادی احتیاج به اخذ LMIA داشته باشد. اما اگر شغلی مورد نظر از معافیت LMIA برخوردار باشد، کارفرما فقط باید هزینه انطباق (Compliance fee) را پرداخت کند. این هزینه برای پردازش و بررسی درخواست از سوی دولت کانادا در مراحلی از فرآیند استخدام محسوب می‌شود.

اپلیکیشنهزینه به دلار کانادا
ارزیابی تأثیرات بازار کار کانادا – LMIA۱۰۰۰ دلار
هزینه انطباق کارفرما – Employer compliance Fee۲۳۰ دلار
post-thumbnail-4

مدت زمان دریافت LMIA

برای اطلاع از میانگین زمان بررسی درخواست تأییدیه LMIA در ماه نوامبر ۲۰۲۳، می‌توانید به وبسایت رسمی دولت کانادا مراجعه کنید و اطلاعات مورد نظر را در بخش مربوطه جدول زیر ملاحظه کنید.

نوع تقاضامیانگین مدت زمان بررسی
مسیر مهاجرتی گلوبال تلنت GTS۶ روز کاری
مسیر مهاجرتی کشاورزی۱۲ روز کاری
برنامه مهاجرتی کارگران فصلی کشاورزی۸ روز کاری
مسیر اقامت دائم PR۷۷ روز کاری
پرستاران خانگی۳۳ روز کاری
مسیر کارکنان با حقوق بالا۴۴ روز کاری
مسیر کارکنان با حقوق پایین۴۹ روز کاری
unsplash-image-BJjhSbeUTXs

برای اطلاع از میانگین زمان بررسی درخواست تأییدیه LMIA در ماه نوامبر ۲۰۲۳، می‌توانید به وبسایت رسمی دولت کانادا مراجعه کنید و اطلاعات مورد نظر را در بخش مربوطه جدول زیر ملاحظه کنید.

نوع تقاضامیانگین مدت زمان بررسی
مسیر مهاجرتی گلوبال تلنت GTS۶ روز کاری
مسیر مهاجرتی کشاورزی۱۲ روز کاری
برنامه مهاجرتی کارگران فصلی کشاورزی۸ روز کاری
مسیر اقامت دائم PR۷۷ روز کاری
پرستاران خانگی۳۳ روز کاری
مسیر کارکنان با حقوق بالا۴۴ روز کاری
مسیر کارکنان با حقوق پایین۴۹ روز کاری
unsplash-image-BJjhSbeUTXs

مشاغل معاف از LMIA

بر طبق اعلام سایت رسمی دولت کانادا، برخی از مشاغل نیازی به تاییدیه LMIA ندارند. هرچند در اکثر موارد، کارفرمایان برای تایید پیشنهاد شغلی شما نیازمند دریافت مجوز LMIA از وزارت کار کانادا هستند. 

جاب آفر های معاف از LMIA در سیستم اکسپرس انتری

در کل، باید توجه داشت که برخی مشاغل در کانادا نیازی به تاییدیه LMIA ندارند و می‌توانند از برنامه‌هایی مانند سیستم اکسپرس انتری بهره‌مند شوند. این برنامه‌ها به افراد اجازه می‌دهند که بدون نیاز به تاییدیه LMIA از طرف کارفرما، به کانادا مهاجرت کنند و کار کنند. اما برای استفاده از این برنامه‌ها، باید شرایط و الزامات خاصی را ارضا کرد. این شرایط ممکن است شامل داشتن تجربه کاری قبلی با کارفرما، داشتن یک جاب آفر معتبر و داشتن مجوز کار معتبر باشد.
به عنوان مثال، اگر شما حداقل به مدت ۱ سال به صورت تمام وقت با مجوز کار خود برای یک کارفرما کار کرده باشید و جاب آفر معتبری داشته باشید، ممکن است بتوانید از این برنامه‌ها بهره‌مند شوید. همچنین، ممکن است داشتن یک توافقنامه بین‌المللی، توافقنامه فدرال استانی یا عضویت در گروه منافع کانادایی، به شما این امکان را بدهد که از تاییدیه LMIA معاف شوید و از برنامه‌های مختلف مهاجرتی استفاده کنید.
در نتیجه، برای استفاده از این برنامه‌ها، لازم است شرایط و الزامات مربوطه را به دقت بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که شما مطابق با آنها هستید.

22

مشاغلی که معاف از اخذ LMIA هستند، به افراد خارجی اجازه می‌دهند که در کانادا مشغول به کار شوند، حتی در صورتی که مردم کانادا در کشورهای دیگر فرصت‌های اشتغال مشابهی دارند. این مشاغل شامل دسته‌های مختلفی است که در زیر توضیح داده شده‌اند:

۱- استخدام متقابل

افرادی که در مشاغلی مانند مربیان حرفه‌ای و ورزشکاران برای تیم‌های کانادایی مشغول به کار هستند، می‌توانند بدون نیاز به LMIA در کانادا کار کنند.

۲- تجربه بین المللی در کانادا

برنامه‌های کار در خارج از کشور برای جوانان و متخصصان جوان که در کانادا اجرا می‌شوند، به آن‌ها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به LMIA در کانادا فعالیت کنند.

۳- افرادی که در برنامه‌های تبادل حضور دارند.

افرادی که در برنامه‌های تبادل شرکت می‌کنند، مانند پروفسورها و سخنرانان، نیازی به LMIA ندارند.

۴- مشاغل تعیین شده توسط وزیر

برخی از مشاغل مشخص‌شده توسط وزیر می‌توانند از اخذ LMIA معاف باشند.

۵- هیئت‌های علمی و پزشکی

پزشکان، رزیدنت‌های پزشکی، محققین پست دکترا و افرادی که از موسسات کانادایی جوایز تحصیلی گرفته‌اند، می‌توانند بدون نیاز به LMIA در کانادا مشغول به کار شوند.

۶- کارکنان خیریه و مذهبی

برخی از کارکنان خیریه و کارکنان مذهبی نیازی به LMIA ندارند، اما همچنان نیازمند مجوز کار هستند.
در نهایت، این مشاغل برای کارفرمایان خارجی اجازه می‌دهند که بدون نیاز به LMIA، در کانادا مشغول به کار شوند.

3

مشاغل معاف از اخذ LMIA توسط کارفرما

دولت کانادا برای حمایت از کارگران محلی و تضمین اولویت آنها در استخدام، مجوز LMIA را برای بسیاری از مشاغل اجباری می‌کند. اما برخی از شغل‌ها از این الزام معاف هستند و نیازی به تاییدیه LMIA ندارند. این شغل‌ها در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند که در زیر به تفصیل توضیح داده شده‌اند:

۱- توافق‌نامه‌های بین‌المللی

در این دسته، افراد مشمول شغل‌هایی هستند که تحت توافق‌نامه‌های بین‌المللی بین دولت کانادا و دیگر کشورها قرار می‌گیرند. این شغل‌ها شامل متخصصان، تاجران و سرمایه‌گذاران است که توسط این توافق‌نامه‌ها به کانادا می‌آیند.

۲- توافق‌نامه‌های فدرالی-استانی

این توافق‌نامه‌ها بین دولت فدرال کانادا و یکی از استان‌ها یا مناطق آن امضا می‌شوند. شغل‌های مشمول این دسته نیز از اخذ LMIA معاف هستند.

۳- منافع کانادایی

این دسته شغل‌هایی را شامل می‌شود که حضور افراد در آنها منافع اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی مهمی را برای کانادا به همراه دارد. برای این شغل‌ها، مثلاً کارمندان با مهارت‌ها و تخصص‌های خاصی که برای کانادا ارزشمند هستند، نیازی به LMIA نیست.
به علاوه، افرادی که تحت قراردادهای فدرالی-استانی در کانادا مشغول به کارند و یا در تبادل نیروی کار در شرکت‌ها (Mobilité francophone) در کانادا مشغول به کارند، نیز از اخذ LMIA معاف هستند.

 
1

در کل، باید توجه داشت که برخی مشاغل در کانادا نیازی به تاییدیه LMIA ندارند و می‌توانند از برنامه‌هایی مانند سیستم اکسپرس انتری بهره‌مند شوند. این برنامه‌ها به افراد اجازه می‌دهند که بدون نیاز به تاییدیه LMIA از طرف کارفرما، به کانادا مهاجرت کنند و کار کنند. اما برای استفاده از این برنامه‌ها، باید شرایط و الزامات خاصی را ارضا کرد. این شرایط ممکن است شامل داشتن تجربه کاری قبلی با کارفرما، داشتن یک جاب آفر معتبر و داشتن مجوز کار معتبر باشد.
به عنوان مثال، اگر شما حداقل به مدت ۱ سال به صورت تمام وقت با مجوز کار خود برای یک کارفرما کار کرده باشید و جاب آفر معتبری داشته باشید، ممکن است بتوانید از این برنامه‌ها بهره‌مند شوید. همچنین، ممکن است داشتن یک توافقنامه بین‌المللی، توافقنامه فدرال استانی یا عضویت در گروه منافع کانادایی، به شما این امکان را بدهد که از تاییدیه LMIA معاف شوید و از برنامه‌های مختلف مهاجرتی استفاده کنید.
در نتیجه، برای استفاده از این برنامه‌ها، لازم است شرایط و الزامات مربوطه را به دقت بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که شما مطابق با آنها هستید.

 
3

مشاغل معاف از اخذ LMIA توسط کارفرما

دولت کانادا برای حمایت از کارگران محلی و تضمین اولویت آنها در استخدام، مجوز LMIA را برای بسیاری از مشاغل اجباری می‌کند. اما برخی از شغل‌ها از این الزام معاف هستند و نیازی به تاییدیه LMIA ندارند. این شغل‌ها در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند که در زیر به تفصیل توضیح داده شده‌اند:

۱- توافق‌نامه‌های بین‌المللی

در این دسته، افراد مشمول شغل‌هایی هستند که تحت توافق‌نامه‌های بین‌المللی بین دولت کانادا و دیگر کشورها قرار می‌گیرند. این شغل‌ها شامل متخصصان، تاجران و سرمایه‌گذاران است که توسط این توافق‌نامه‌ها به کانادا می‌آیند.

۲- توافق‌نامه‌های فدرالی-استانی

این توافق‌نامه‌ها بین دولت فدرال کانادا و یکی از استان‌ها یا مناطق آن امضا می‌شوند. شغل‌های مشمول این دسته نیز از اخذ LMIA معاف هستند.

۳- منافع کانادایی

این دسته شغل‌هایی را شامل می‌شود که حضور افراد در آنها منافع اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی مهمی را برای کانادا به همراه دارد. برای این شغل‌ها، مثلاً کارمندان با مهارت‌ها و تخصص‌های خاصی که برای کانادا ارزشمند هستند، نیازی به LMIA نیست.
به علاوه، افرادی که تحت قراردادهای فدرالی-استانی در کانادا مشغول به کارند و یا در تبادل نیروی کار در شرکت‌ها (Mobilité francophone) در کانادا مشغول به کارند، نیز از اخذ LMIA معاف هستند.

 
22

مشاغلی که معاف از اخذ LMIA هستند، به افراد خارجی اجازه می‌دهند که در کانادا مشغول به کار شوند، حتی در صورتی که مردم کانادا در کشورهای دیگر فرصت‌های اشتغال مشابهی دارند. این مشاغل شامل دسته‌های مختلفی است که در زیر توضیح داده شده‌اند:

۱- استخدام متقابل

افرادی که در مشاغلی مانند مربیان حرفه‌ای و ورزشکاران برای تیم‌های کانادایی مشغول به کار هستند، می‌توانند بدون نیاز به LMIA در کانادا کار کنند.

۲- تجربه بین المللی در کانادا

برنامه‌های کار در خارج از کشور برای جوانان و متخصصان جوان که در کانادا اجرا می‌شوند، به آن‌ها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به LMIA در کانادا فعالیت کنند.

۳- افرادی که در برنامه‌های تبادل حضور دارند

افرادی که در برنامه‌های تبادل شرکت می‌کنند، مانند پروفسورها و سخنرانان، نیازی به LMIA ندارند.

۴- مشاغل تعیین شده توسط وزیر

برخی از مشاغل مشخص‌شده توسط وزیر می‌توانند از اخذ LMIA معاف باشند.

۵- هیئت‌های علمی و پزشکی

پزشکان، رزیدنت‌های پزشکی، محققین پست دکترا و افرادی که از موسسات کانادایی جوایز تحصیلی گرفته‌اند، می‌توانند بدون نیاز به LMIA در کانادا مشغول به کار شوند.

۶- کارکنان خیریه و مذهبی

برخی از کارکنان خیریه و کارکنان مذهبی نیازی به LMIA ندارند، اما همچنان نیازمند مجوز کار هستند.
در نهایت، این مشاغل برای کارفرمایان خارجی اجازه می‌دهند که بدون نیاز به LMIA، در کانادا مشغول به کار شوند.

نحوه دریافت مجوز کار در کانادا بر پایه تأییدیه وزارت کار LMIA

برای اخذ ورک پرمیت بر پایه LMIA می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. درخواست کارفرما برای اخذ تأییدیه LMIA: کارفرمای کانادایی که قصد استخدام نیروی کار موقت را دارد، باید برای اخذ مجوز LMIA به سازمان ESDC کانادا درخواست دهد. این گواهی در صورتی اعطا می‌شود که برای انجام آن شغل نتوان از هیچ یک از شهروندان یا مقیمان دائم کانادا استفاده کرد.
  2. ارائه پیشنهاد کار از سوی کارفرما: پس از دریافت مجوز LMIA، کارفرمای کانادایی می‌تواند به شما به عنوان نیروی کار خارجی پیشنهاد کار موقت بدهد. کارفرما باید کپی مجوز LMIA را همراه با نامه جاب آفر و قرارداد کاری برایتان ارسال کند.
  3. درخواست مجوز کار از سوی نیروی کار خارجی: شما پس از دریافت مدارک لازم از سوی کارفرما و فراهم کردن دیگر مدارک، می‌توانید برای اخذ ویزای کار کانادا یا ورک پرمیت به IRCC درخواست دهید. اگر قرار است در کبک کار کنید، باید گواهی پذیرش کبک (CAQ) داشته باشید.
  4. صدور مجوز کار: موسسه خدمات برون مرزی کانادا (CBSA) در زمان ورود به کانادا ورک پرمیت شما را صادر خواهد کرد.

این مراحل کلی را می‌توانید برای اخذ ورک پرمیت بر پایه LMIA دنبال کنید. لازم به ذکر است که هر مرحله ممکن است دارای مراحل و مدارک جزئی بیشتری باشد که باید رعایت شود.

سس
س

آیا شما هم دارای پیشنهاد کار از کانادا هستید و به مجوز کار نیاز دارید؟

من هم می‌توانم به دنبال پیشنهاد کار از کانادا باشم و در صورت نیاز به مجوز کار، اقدامات لازم را انجام دهم. مجوز کار موقت برای یک دوره‌ زمانی مشخص صادر می‌شود و برای یک شغل خاص و زیر نظر یک کارفرمای خاص در کانادا معتبر است. اگر شغلی جدید پیدا کنم و وضعیت اقامت دائم کانادا را نداشته باشم، باید برای آن شغل جدید مجوز کار جدیدی دریافت کنم.
به منظور اقامت دائم در کانادا و ادامه کار و زندگی در آنجا، باید از طریق یکی از روش‌های مهاجرت به کانادا مانند اکسپرس انتری یا روش‌های مهاجرت استانی (PNP)، مجوز کار موقت خود را به اقامت دائم در کانادا تبدیل کنم.

برای اخذ ورک پرمیت بر پایه LMIA می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. درخواست کارفرما برای اخذ تأییدیه LMIA: کارفرمای کانادایی که قصد استخدام نیروی کار موقت را دارد، باید برای اخذ مجوز LMIA به سازمان ESDC کانادا درخواست دهد. این گواهی در صورتی اعطا می‌شود که برای انجام آن شغل نتوان از هیچ یک از شهروندان یا مقیمان دائم کانادا استفاده کرد.

  2. ارائه پیشنهاد کار از سوی کارفرما: پس از دریافت مجوز LMIA، کارفرمای کانادایی می‌تواند به شما به عنوان نیروی کار خارجی پیشنهاد کار موقت بدهد. کارفرما باید کپی مجوز LMIA را همراه با نامه جاب آفر و قرارداد کاری برایتان ارسال کند.

  3. درخواست مجوز کار از سوی نیروی کار خارجی: شما پس از دریافت مدارک لازم از سوی کارفرما و فراهم کردن دیگر مدارک، می‌توانید برای اخذ ویزای کار کانادا یا ورک پرمیت به IRCC درخواست دهید. اگر قرار است در کبک کار کنید، باید گواهی پذیرش کبک (CAQ) داشته باشید.

  4. صدور مجوز کار: موسسه خدمات برون مرزی کانادا (CBSA) در زمان ورود به کانادا ورک پرمیت شما را صادر خواهد کرد.

این مراحل کلی را می‌توانید برای اخذ ورک پرمیت بر پایه LMIA دنبال کنید. لازم به ذکر است که هر مرحله ممکن است دارای مراحل و مدارک جزئی بیشتری باشد که باید رعایت شود.

س

آیا شما هم دارای پیشنهاد کار از کانادا هستید و به مجوز کار نیاز دارید؟

من هم می‌توانم به دنبال پیشنهاد کار از کانادا باشم و در صورت نیاز به مجوز کار، اقدامات لازم را انجام دهم. مجوز کار موقت برای یک دوره‌ زمانی مشخص صادر می‌شود و برای یک شغل خاص و زیر نظر یک کارفرمای خاص در کانادا معتبر است. اگر شغلی جدید پیدا کنم و وضعیت اقامت دائم کانادا را نداشته باشم، باید برای آن شغل جدید مجوز کار جدیدی دریافت کنم.
به منظور اقامت دائم در کانادا و ادامه کار و زندگی در آنجا، باید از طریق یکی از روش‌های مهاجرت به کانادا مانند اکسپرس انتری یا روش‌های مهاجرت استانی (PNP)، مجوز کار موقت خود را به اقامت دائم در کانادا تبدیل کنم.

سس

حقایقی در مورد کار در کانادا

کار کردن به عنوان یک کارمند خارجی در کانادا باید بدون تأثیر منفی بر میزان اشتغال شهروندان و مقیمان دائم کانادا باشد. با دریافت جاب آفر از یک کارفرمای کانادایی، می‌توانم برای دریافت ورک پرمیت و ورود به بازار کار کانادا اقدام کنم.
برای کار کردن در کانادا، معمولاً نیاز به دریافت مجوز کار دارم و در بعضی موارد، نیاز به تأییدیه از وزارت کار کانادا نیز دارم. اما برای دریافت اوپن ورک پرمیت یا مجوز کار آزاد کانادا، نیازی به داشتن جاب آفر از یک کارفرمای خاص ندارم.
مجوزهای کاری کانادا از نظر ماهیت همیشه موقتی هستند، اما می‌توانند از داخل کانادا قابل تمدید باشند.

Study-and-work-in-Canada-scaled-1-scaled

کار کردن به عنوان یک کارمند خارجی در کانادا باید بدون تأثیر منفی بر میزان اشتغال شهروندان و مقیمان دائم کانادا باشد. با دریافت جاب آفر از یک کارفرمای کانادایی، می‌توانم برای دریافت ورک پرمیت و ورود به بازار کار کانادا اقدام کنم.
برای کار کردن در کانادا، معمولاً نیاز به دریافت مجوز کار دارم و در بعضی موارد، نیاز به تأییدیه از وزارت کار کانادا نیز دارم. اما برای دریافت اوپن ورک پرمیت یا مجوز کار آزاد کانادا، نیازی به داشتن جاب آفر از یک کارفرمای خاص ندارم.
مجوزهای کاری کانادا از نظر ماهیت همیشه موقتی هستند، اما می‌توانند از داخل کانادا قابل تمدید باشند.

Study-and-work-in-Canada-scaled-1-scaled