برنامه استانی قلمرو شمالی

به زمینه‌ی مهاجرتی در قلمروهای شمال غربی کانادا توجه دارم. این منطقه با بیش از یک میلیون کیلومتر مربع زمین و جمعیت کمی بیش از 40 هزار نفر، جزو پرجمعیت‌ترین مناطق شمالی کانادا محسوب می‌شود. قلمروهای شمال غربی کانادا فرصت‌های بسیاری برای مهاجرت به ویژه برای کارگران و کارآفرینان خارجی فراهم می‌کند.

برنامه استانی قلمرو شمالی (NTNP)، بخشی از برنامه مهاجرتی استانی (PNP) است که امکان اقامت دائم در کانادا را برای اتباع خارجی ایجاد می‌کند.
این برنامه به کارگران ماهر، نیمه ماهر و کم مهارت از طریق روش‌های مختلف مهاجرتی به اشتغال در این منطقه کمک می‌کند. از سوی دیگر، این استان به دنبال جذب کارآفرینان و صاحبان مشاغل از همه بخش‌ها است تا به ایجاد مشاغل جدید در این منطقه دور افتاده کمک کند.

مهاجرت به برنامه استانی قلمرو شمالی کانادا از طریق سه روش اصلی انجام می‌شود:

۱- اکسپرس اینتری نواحی شمال غرب

این برنامه به افرادی که مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای بهبود اقتصاد منطقه دارند، امکان مهاجرت و در نهایت اقامت دائم در منطقه را می‌دهد.

۲- برنامه‌های کارفرما محور

این برنامه‌ها به کارفرمایان منطقه امکان می‌دهند تا نیروی کار مهاجر را برای پر کردن شغل‌های خالی در منطقه استخدام کنند.

۳- نواحی شمال غرب تجارت محور یا ویژه کارآفرینی

این برنامه‌ها به کارآفرینان و صاحبان مشاغل امکان می‌دهند تا با تأسیس کسب و کارهای جدید در منطقه، به رشد و توسعه اقتصادی آن کمک کنند.
این برنامه‌ها و روش‌های مهاجرتی مختلف، به توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار مهاجر در قلمروهای شمال غربی کانادا کمک می‌کنند.

نقشه-قلمرو-شمالی

به زمینه‌ی مهاجرتی در قلمروهای شمال غربی کانادا توجه دارم. این منطقه با بیش از یک میلیون کیلومتر مربع زمین و جمعیت کمی بیش از 40 هزار نفر، جزو پرجمعیت‌ترین مناطق شمالی کانادا محسوب می‌شود. قلمروهای شمال غربی کانادا فرصت‌های بسیاری برای مهاجرت به ویژه برای کارگران و کارآفرینان خارجی فراهم می‌کند.

برنامه اقامت قلمروهای شمال غربی (NTNP)، بخشی از برنامه مهاجرتی استانی (PNP) است که امکان اقامت دائم در کانادا را برای اتباع خارجی ایجاد می‌کند. این برنامه به کارگران ماهر، نیمه ماهر و کم مهارت از طریق روش‌های مختلف مهاجرتی به اشتغال در این منطقه کمک می‌کند. از سوی دیگر، این استان به دنبال جذب کارآفرینان و صاحبان مشاغل از همه بخش‌ها است تا به ایجاد مشاغل جدید در این منطقه دور افتاده کمک کند.

مهاجرت به قلمروهای شمال غربی کانادا از طریق سه روش اصلی انجام می‌شود:

۱- اکسپرس اینتری نواحی شمال غرب

این برنامه به افرادی که مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای بهبود اقتصاد منطقه دارند، امکان مهاجرت و در نهایت اقامت دائم در منطقه را می‌دهد.

۲- برنامه‌های کارفرما محور

این برنامه‌ها به کارفرمایان منطقه امکان می‌دهند تا نیروی کار مهاجر را برای پر کردن شغل‌های خالی در منطقه استخدام کنند.

۳- نواحی شمال غرب تجارت محور یا ویژه کارآفرینی

این برنامه‌ها به کارآفرینان و صاحبان مشاغل امکان می‌دهند تا با تأسیس کسب و کارهای جدید در منطقه، به رشد و توسعه اقتصادی آن کمک کنند.
این برنامه‌ها و روش‌های مهاجرتی مختلف، به توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار مهاجر در قلمروهای شمال غربی کانادا کمک می‌کنند.

نقشه-قلمرو-شمالی

سرزمین‌های شمال غربی

قلمروهای شمال غربی (N.W.T.) از سال ۱۸۷۰ از ادغام سرزمین روپرت و قلمرو شمال غربی که قبلاً به نام سرزمین نوروستا بود، تأسیس شد. پایتخت این قلمرو، شهر یلونایف است که با جمعیت تقریبی ۲۰٬۰۰۰ نفر، با لقب “پایتخت الماس آمریکای شمالی” شناخته می‌شود. بومیان منطقه حدود نیمی از جمعیت این قلمرو را تشکیل می‌دهند.
این قلمرو، دومین قلمرو بزرگ در کانادا به حساب می‌آید. آب و هوای این منطقه در مقایسه با منطقه یوکان گرم‌تر است و دارای دو نوع آب و هوای توندرا و تایگا است. رودخانه مکنزی با طول ۴٬۲۰۰ کیلومتر، دومین سیستم رودخانه‌ای در آمریکای شمالی پس از رودخانه می‌سی‌سی‌پی در این منطقه قرار دارد.

نوناووت (Nunavut)

نوناووت به معنای “سرزمین ما” در زبان اینوکتیتوت (Inuktitut) است و جدیدترین و بزرگ‌ترین قلمرو از ناحیه شمال غربی است. این منطقه از سال ۱۹۹۹ به عنوان یک قلمرو مستقل شناخته شد و پایتخت آن ایکالویت در جزایر بافن می‌باشد. حدود ۸۵ درصد جمعیت نوناووت از قوم اینوئیت (Inuit) تشکیل شده و زبان اینوکتیتوت به عنوان زبان رسمی و زبان اول در مدارس استفاده می‌شود. آب و هوای نوناووت در تابستان معتدل و در زمستان سرد است.
اقتصاد نوناووت بر اساس سنت‌های اینوئیت‌ها ساخته شده است که پیوندهای قوی با فرهنگ سرزمینشان دارند.
این اقتصاد بر اساس شکار پرندگان، استفاده از گوشت حیوانات به عنوان غذا، استفاده از خز و پوست برای لباس‌ها و استخوان برای ابزارها استوار است.

darwin-city-australia-view

قلمروهای شمال غربی (N.W.T.) از سال ۱۸۷۰ از ادغام سرزمین روپرت و قلمرو شمال غربی که قبلاً به نام سرزمین نوروستا بود، تأسیس شد. پایتخت این قلمرو، شهر یلونایف است که با جمعیت تقریبی ۲۰٬۰۰۰ نفر، با لقب “پایتخت الماس آمریکای شمالی” شناخته می‌شود. بومیان منطقه حدود نیمی از جمعیت این قلمرو را تشکیل می‌دهند.
این قلمرو، دومین قلمرو بزرگ در کانادا به حساب می‌آید. آب و هوای این منطقه در مقایسه با منطقه یوکان گرم‌تر است و دارای دو نوع آب و هوای توندرا و تایگا است. رودخانه مکنزی با طول ۴٬۲۰۰ کیلومتر، دومین سیستم رودخانه‌ای در آمریکای شمالی پس از رودخانه می‌سی‌سی‌پی در این منطقه قرار دارد.

نوناووت (Nunavut)

نوناووت به معنای “سرزمین ما” در زبان اینوکتیتوت (Inuktitut) است و جدیدترین و بزرگ‌ترین قلمرو از ناحیه شمال غربی است. این منطقه از سال ۱۹۹۹ به عنوان یک قلمرو مستقل شناخته شد و پایتخت آن ایکالویت در جزایر بافن می‌باشد. حدود ۸۵ درصد جمعیت نوناووت از قوم اینوئیت (Inuit) تشکیل شده و زبان اینوکتیتوت به عنوان زبان رسمی و زبان اول در مدارس استفاده می‌شود. آب و هوای نوناووت در تابستان معتدل و در زمستان سرد است.
اقتصاد نوناووت بر اساس سنت‌های اینوئیت‌ها ساخته شده است که پیوندهای قوی با فرهنگ سرزمینشان دارند. این اقتصاد بر اساس شکار پرندگان، استفاده از گوشت حیوانات به عنوان غذا، استفاده از خز و پوست برای لباس‌ها و استخوان برای ابزارها استوار است.

darwin-city-australia-view

اکسپرس اینتری نواحی شمال غرب

در این رویه، کارگران ماهر به اکسپرس اینتری فدرال اقدام می‌کنند تا به اقامت دائم در کانادا دست یابند. برای این منظور، آن‌ها باید در سیستم امتیازدهی فدرال امتیاز کافی را کسب کرده و شرایط مربوط به تجربه کاری و سطح زبان مورد نیاز را داشته باشند. از سوی دیگر، کارفرمایان باید یک پیشنهاد کار معتبر در نواحی شمال غربی ارائه دهند.

– الزامات برنامه:

– الزامات متقاضی

امتیاز کافی در سیستم امتیازدهی فدرال برای مهارت‌های کاری و زبان.

حداقل تجربه کاری مورد نیاز

حداقل سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی.

– الزامات کارفرما

ارائه پیشنهاد کاری معتبر و قابل تایید در نواحی شمال غربی.

– روش درخواست

این برنامه به متقاضیان امکان ارسال درخواست‌های استانی که ظرف ۱۰ هفته بررسی می‌شوند و همچنین درخواست‌های اکسپرس انتری که طی شش ماه پردازش می‌شوند، را می‌دهد. برای موفقیت در این برنامه، متقاضیان باید الزامات مربوط به روش NTNP Skilled Worker و یکی از سه برنامه اقتصادی فدرال را به‌طور کامل برآورده کنند.

2
 

الزامات متقاضی

 شرایط اکسپرس اینتری در مناطق شمال غربی کانادا:

۱- هماهنگی با سیستم اکسپرس اینتری فدرال

اکسپرس اینتری در مناطق شمال غربی کانادا با سیستم اکسپرس اینتری فدرال هماهنگ است.

۲- شرایط حداقل برای ثبت پروفایل

متقاضیان برای ثبت پروفایل در استخر اکسپرس اینتری باید واجد شرایط حداقل یکی از سه برنامه اقتصادی فدرال باشند.

۳- کارگر ماهر فدرال یا FSW

– دارا بودن حداقل مدرک دیپلم دبیرستان.

– حداقل یک سال سابقه کار مداوم و تمام وقت و در کار خود ماهر بودن.

   – تجربه کاری ماهر در سطح مهارت 0، A یا B در طبقه‌بندی ملی شغلی کانادا.

   – تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی به سطح مهارتی CLB7.

۴- کلاس تجربه کانادایی یا CEC

   – داشتن حداقل یک سال تجربه کار ماهر کانادایی تمام وقت در سه سال گذشته.

   – تجربه کاری ماهر در سطح مهارت NOC 0، A، یا B.

   – مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی به سطح CLB 7 برای تجربه کاری در سطح مهارت NOC 0 یا A، و CLB 5 برای تجربه کاری در سطح مهارت NOC B.

4

الزامات کارفرما

الزامات پیشنهاد شغلی

کارفرما باید به اتباع خارجی یک شغل تمام وقت و دائمی با حقوق و دستمزد شغل قابل مقایسه در آن صنعت ارائه دهد. این به معنای ارائه یک پیشنهاد شغلی با شرایط قابل قبول است که در زمینه حقوق، مزایا، شرایط کاری و سایر جنبه‌های مرتبط با شغل با شغل‌های مشابه در بازار کار مقایسه شود.

نیازمندی های کسب و کار کارفرما

کارفرمایانی که امیدوارند با موفقیت یک کارگر خارجی ماهر را درخواست دهند، باید حداقل یک سال یک کسب و کار ثبت شده و عملیاتی در مناطق شمال غربی را ایجاد کرده باشند، یا مرتبط با شهرداری و دولت سرزمینی مناطق شمال غربی باشند. علاوه بر این، کارفرمایان باید جایگاه مطلوبی در کمیسیون ایمنی و جبران خسارت کارگران مناطق شمال غربی و همچنین دفتر استانداردهای استخدام منطقه داشته باشند. این موارد به منظور تضمین اطمینان از پایبندی به استانداردهای اشتغال و ایمنی موجود در مناطق مورد نظر است و توسط وزارت آموزش، فرهنگ و اشتغال کانادا تایید می‌شوند.

الزامات استخدام

کارفرمایان موظف به ارائه ارزیابی تأثیر مثبت بر بازار کار (LMIA) هستند. در صورتی که یک نامزد با مجوز کار آزاد معرفی شود و LMIA ارائه نشود، آن‌ها باید ثابت کنند که شغل آزاد را هم در سطح محلی و هم در سطح ملی تبلیغ کرده‌اند و برای آن شغل، موفق به جذب کانادایی یا مقیم دائم کانادا نشده‌اند. همچنین، آن‌ها موظف به ارائه خلاصه‌ای از تمامی درخواست‌های ارسالی توسط متقاضیان کانادایی یا مقیم دائم و دلایل رد درخواست‌های آن‌ها می‌باشند.

6
1

الزامات برنامه

الزامات مورد نیاز

وضعیت

پروفایل اکسپرس اینتری

نیاز دارد

ارتباط با استان

نیاز به تجربه کاری دارد

جاب آفر یا پیشنهاد شغلی

نیاز دارد

مهارت زبان انگلیسی

CLB6 برای ناک شغل 0 یا A

CLB5 برای ناک شغلی B

سطح تحصیلات

تحصیلات و تخصص مرتبط با پیشنهاد شغلی دریافتی

تجربه کاری

حداقل یک سال تجربه کاری مشابه با جاب آفر دریافتی

الزامات سرمایه گذاری

ندارد

3

شرایط اکسپرس اینتری در مناطق شمال غربی کانادا:

۱- نیروی فنی فدرال (FST)

   – مدرک تحصیلی: حداقل تحصیلات مورد نیاز ندارد.

   – سابقه کار: داوطلبان باید حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در یک شغل فنی ماهر را داشته باشند.

   – گواهی یا پیشنهاد شغلی: باید دارای یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای واجد شرایط در مناطق شمال غربی کانادا یا گواهی صلاحیت در حرفه مهارتی خود از سازمان فنی حرفه‌ای کانادا باشند.

   – مهارت زبانی: داوطلبان باید مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی را در سطح CLB 5 برای صحبت کردن و شنیدن، و CLB 4 برای خواندن و نوشتن نشان دهند.

۲- ارتباط با مناطق شمال غربی

   – اکثر درخواست‌های پذیرفته شده برای این روش از کارگران خارجی موقت در مناطق شمال غربی است.

   – داوطلبان باید وضعیت قانونی برای کار در کانادا را ثابت کنند.

۳- پیشنهاد کار

   – متقاضیان باید یک پیشنهاد شغلی تمام وقت از یک کارفرمای واجد شرایط در مناطق شمال غربی داشته باشند.

   – این شغل باید در سطح مهارت 0، A یا B در طبقه‌بندی ملی شغلی کانادا (NOC) باشد.

۴- مهارت زبانی

   – داوطلبان باید نتایج آزمون زبان را ارائه دهند که نشان دهنده مهارت زبان کافی برای سطح مهارتی جاب‌آفر خود به زبان انگلیسی یا فرانسوی باشد.

   – برای مشاغلی که به‌عنوان سطح مهارت 0 و A طبقه‌بندی می‌شوند، داوطلبان باید در سطح 6 CLB در هر چهار توانایی زبانی (خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن) مهارت داشته باشند.

   – برای مشاغل طبقه‌بندی شده به عنوان مهارت سطح B، باید در سطح 5 CLB در هر چهار توانایی زبانی مهارت داشته باشند.

۵- سطح تحصیلات

   – همه داوطلبان باید تحصیلات یا تخصص کافی برای انجام پیشنهاد کاری که دریافت کرده‌اند را داشته باشند.

۶- تجربه کاری

   – داوطلبان باید حداقل یک سال تجربه تمام وقت در همان شغلی که پیشنهاد کاری را دریافت کرده‌اند داشته باشند.

5

روش درخواست

در روند اکسپرس اینتری مناطق شمال غربی، فرصت‌های زیادی برای اقدامات مهاجرتی وجود دارد. برای شرکت در این فرآیند، نیاز است که افراد واجد شرایط مورد نظر را داشته باشند و سپس یک پروفایل اکسپرس اینتری را ایجاد کنند. این پروفایل شامل اطلاعات شخصی، تحصیلات، تجربه کاری، و سایر موارد مرتبط با مهاجرت به کانادا است.
پس از ایجاد پروفایل، اگر یک کارفرما به شما پیشنهاد شغلی معتبر داده باشد، باید هر دو شما و کارفرما اسناد لازم را ارائه کنید تا ادعای خود را تأیید کنید. سپس می‌توانید از منطقه شمال غربی کانادا نامزدی استانی دریافت کنید.
پس از پذیرش نامزدی استانی، امتیاز شما در سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) به 600 امتیاز افزایش می‌یابد که به شما تضمین می‌دهد که در قرعه‌کشی اکسپرس اینتری بعدی دعوت‌نامه (ITA) برای اقامت دائم دریافت خواهید کرد. سپس می‌بایست درخواست رسمی برای اقامت دائم کانادا را در زمان مشخص شده تهیه و ارسال کنید. درخواست‌های اقامت دائم که از طریق اکسپرس اینتری ارسال می‌شوند معمولاً ظرف چند ماه بررسی می‌شوند.

در این رویه، کارگران ماهر به اکسپرس اینتری فدرال اقدام می‌کنند تا به اقامت دائم در کانادا دست یابند. برای این منظور، آن‌ها باید در سیستم امتیازدهی فدرال امتیاز کافی را کسب کرده و شرایط مربوط به تجربه کاری و سطح زبان مورد نیاز را داشته باشند. از سوی دیگر، کارفرمایان باید یک پیشنهاد کار معتبر در نواحی شمال غربی ارائه دهند.

– الزامات برنامه

– الزامات متقاضی

امتیاز کافی در سیستم امتیازدهی فدرال برای مهارت‌های کاری و زبان.

حداقل تجربه کاری مورد نیاز

حداقل سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی.

– الزامات کارفرما

ارائه پیشنهاد کاری معتبر و قابل تایید در نواحی شمال غربی.

با درخواست‌های استانی که ظرف 10 هفته بررسی می‌شوند و درخواست‌های اکسپرس انتری طی شش ماه پردازش می‌شوند، NTNP Express Entry مسیری سریع برای اقامت دائم کانادا را برای متقاضیان فراهم می‌کند، مشروط بر اینکه تمام الزامات روش NTNP Skilled Worker و همچنین یکی از سه برنامه اقتصادی فدرال را برآورده کنند.

– روش درخواست

این برنامه به متقاضیان امکان ارسال درخواست‌های استانی که ظرف ۱۰ هفته بررسی می‌شوند و همچنین درخواست‌های اکسپرس انتری که طی شش ماه پردازش می‌شوند، را می‌دهد. برای موفقیت در این برنامه، متقاضیان باید الزامات مربوط به روش NTNP Skilled Worker و یکی از سه برنامه اقتصادی فدرال را به‌طور کامل برآورده کنند.

الزامات برنامه

الزامات مورد نیاز

وضعیت

پروفایل اکسپرس اینتری

نیاز دارد

ارتباط با استان

نیاز به تجربه کاری دارد

جاب آفر یا پیشنهاد شغلی

نیاز دارد

مهارت زبان انگلیسی

CLB6 برای ناک شغل 0 یا A

CLB5 برای ناک شغلی B

سطح تحصیلات

تحصیلات و تخصص مرتبط با پیشنهاد شغلی دریافتی

تجربه کاری

حداقل یک سال تجربه کاری مشابه با جاب آفر دریافتی

الزامات سرمایه گذاری

ندارد

1
الزامات متقاضی

شرایط اکسپرس اینتری در مناطق شمال غربی کانادا:

۱- هماهنگی با سیستم اکسپرس اینتری فدرال

اکسپرس اینتری در مناطق شمال غربی کانادا با سیستم اکسپرس اینتری فدرال هماهنگ است.

۲- شرایط حداقل برای ثبت پروفایل

متقاضیان برای ثبت پروفایل در استخر اکسپرس اینتری باید واجد شرایط حداقل یکی از سه برنامه اقتصادی فدرال باشند.

۳- کارگر ماهر فدرال یا FSW

– دارا بودن حداقل مدرک دیپلم دبیرستان.

– حداقل یک سال سابقه کار مداوم و تمام وقت و در کار خود ماهر بودن.

   – تجربه کاری ماهر در سطح مهارت 0، A یا B در طبقه‌بندی ملی شغلی کانادا.

   – تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی به سطح مهارتی CLB7.

۴- کلاس تجربه کانادایی یا CEC

   – داشتن حداقل یک سال تجربه کار ماهر کانادایی تمام وقت در سه سال گذشته.

   – تجربه کاری ماهر در سطح مهارت NOC 0، A، یا B.

   – مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی به سطح CLB 7 برای تجربه کاری در سطح مهارت NOC 0 یا A، و CLB 5 برای تجربه کاری در سطح مهارت NOC B.

– ارتباط با مناطق شمال غربی

   – اکثر درخواست‌های پذیرفته شده برای این روش از کارگران خارجی موقت در مناطق شمال غربی است.

   – داوطلبان باید وضعیت قانونی برای کار در کانادا را ثابت کنند.

1- پیشنهاد کار

   – متقاضیان باید یک پیشنهاد شغلی تمام وقت از یک کارفرمای واجد شرایط در مناطق شمال غربی داشته باشند.

   – این شغل باید در سطح مهارت 0، A یا B در طبقه‌بندی ملی شغلی کانادا (NOC) باشد.

2- مهارت زبانی

   – داوطلبان باید نتایج آزمون زبان را ارائه دهند که نشان دهنده مهارت زبان کافی برای سطح مهارتی جاب‌آفر خود به زبان انگلیسی یا فرانسوی باشد.

   – برای مشاغلی که به‌عنوان سطح مهارت 0 و A طبقه‌بندی می‌شوند، داوطلبان باید در سطح 6 CLB در هر چهار توانایی زبانی (خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن) مهارت داشته باشند.

   – برای مشاغل طبقه‌بندی شده به عنوان مهارت سطح B، باید در سطح 5 CLB در هر چهار توانایی زبانی مهارت داشته باشند.

3- سطح تحصیلات

   – همه داوطلبان باید تحصیلات یا تخصص کافی برای انجام پیشنهاد کاری که دریافت کرده‌اند را داشته باشند.

4- تجربه کاری

   – داوطلبان باید حداقل یک سال تجربه تمام وقت در همان شغلی که پیشنهاد کاری را دریافت کرده‌اند داشته باشند.

2

الزامات کارفرما

کارفرما باید به اتباع خارجی یک شغل تمام وقت و دائمی با حقوق و دستمزد شغل قابل مقایسه در آن صنعت ارائه دهد. این به معنای ارائه یک پیشنهاد شغلی با شرایط قابل قبول است که در زمینه حقوق، مزایا، شرایط کاری و سایر جنبه‌های مرتبط با شغل با شغل‌های مشابه در بازار کار مقایسه شود.

نیازمندی های کسب و کار کارفرما

کارفرمایانی که امیدوارند با موفقیت یک کارگر خارجی ماهر را درخواست دهند، باید حداقل یک سال یک کسب و کار ثبت شده و عملیاتی در مناطق شمال غربی را ایجاد کرده باشند، یا مرتبط با شهرداری و دولت سرزمینی مناطق شمال غربی باشند. علاوه بر این، کارفرمایان باید جایگاه مطلوبی در کمیسیون ایمنی و جبران خسارت کارگران مناطق شمال غربی و همچنین دفتر استانداردهای استخدام منطقه داشته باشند. این موارد به منظور تضمین اطمینان از پایبندی به استانداردهای اشتغال و ایمنی موجود در مناطق مورد نظر است و توسط وزارت آموزش، فرهنگ و اشتغال کانادا تایید می‌شوند.

الزامات استخدام

کارفرمایان موظف به ارائه ارزیابی تأثیر مثبت بر بازار کار (LMIA) هستند. در صورتی که یک نامزد با مجوز کار آزاد معرفی شود و LMIA ارائه نشود، آن‌ها باید ثابت کنند که شغل آزاد را هم در سطح محلی و هم در سطح ملی تبلیغ کرده‌اند و برای آن شغل، موفق به جذب کانادایی یا مقیم دائم کانادا نشده‌اند. همچنین، آن‌ها موظف به ارائه خلاصه‌ای از تمامی درخواست‌های ارسالی توسط متقاضیان کانادایی یا مقیم دائم و دلایل رد درخواست‌های آن‌ها می‌باشند.

روش درخواست

در روند اکسپرس اینتری مناطق شمال غربی، فرصت‌های زیادی برای اقدامات مهاجرتی وجود دارد. برای شرکت در این فرآیند، نیاز است که افراد واجد شرایط مورد نظر را داشته باشند و سپس یک پروفایل اکسپرس اینتری را ایجاد کنند. این پروفایل شامل اطلاعات شخصی، تحصیلات، تجربه کاری، و سایر موارد مرتبط با مهاجرت به کانادا است.
پس از ایجاد پروفایل، اگر یک کارفرما به شما پیشنهاد شغلی معتبر داده باشد، باید هر دو شما و کارفرما اسناد لازم را ارائه کنید تا ادعای خود را تأیید کنید. سپس می‌توانید از منطقه شمال غربی کانادا نامزدی استانی دریافت کنید.
پس از پذیرش نامزدی استانی، امتیاز شما در سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) به 600 امتیاز افزایش می‌یابد که به شما تضمین می‌دهد که در قرعه‌کشی اکسپرس اینتری بعدی دعوت‌نامه (ITA) برای اقامت دائم دریافت خواهید کرد. سپس می‌بایست درخواست رسمی برای اقامت دائم کانادا را در زمان مشخص شده تهیه و ارسال کنید. درخواست‌های اقامت دائم که از طریق اکسپرس اینتری ارسال می‌شوند معمولاً ظرف چند ماه بررسی می‌شوند.

4

برنامه های کارفرما محور

مناطق شمال غربی کانادا با وجود منابع طبیعی غنی و محدودیت‌های مشاغل و استعدادهای محلی، برای افرادی که به دنبال مهاجرت به کانادا هستند، یک منطقه ایده‌آل است. پس از پذیرش نامزدی استانی، امتیاز شما در سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) به 600 امتیاز افزایش می‌یابد که به شما تضمین می‌دهد که در قرعه‌کشی اکسپرس اینتری بعدی دعوت‌نامه (ITA) برای اقامت دائم دریافت خواهید کرد. سپس می‌بایست درخواست رسمی برای اقامت دائم کانادا را در زمان مشخص شده تهیه و ارسال کنید. درخواست‌های اقامت دائم که از طریق اکسپرس اینتری ارسال می‌شوند معمولاً ظرف چند ماه بررسی می‌شوند.

کارگران خارجی با داشتن یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای منطقه شمال غربی دعوت می‌شوند تا برای اقامت دائم کانادا از طریق یکی از جریان‌های کارفرما محور برای برنامه مناطق شمال غربی (NTNP) درخواست دهند. هر دو کارفرما و متقاضی خارجی باید شرایط خاص لازم را داشته باشند. این جریان کارفرما محور مناطق شمال غربی شامل دو روش زیر است:

۱- کارگران تاثیرگذار بحرانی مناطق شمال غربی

 این جریان برای کارگرانی است که در حرفه‌هایی که در مناطق شمال غربی کانادا نیازمندی ویژه و تاثیرگذار هستند، تجربه دارند.

۲- کارگران ماهر مناطق شمال غربی

 این جریان برای کارگرانی است که توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای انجام کارهای ماهرانه در مناطق شمال غربی را دارند.

2

الزامات متقاضی

۱- تجربه محل کار

داوطلبان باید در حال حاضر در شغلی مشغول به کار باشند که در منطقه شمال غربی در زمینه‌های NOC C یا D طبقه‌بندی شده باشد و حداقل یک سال تجربه کار در این منطقه داشته باشند.

۲- پیشنهاد شغلی

داوطلبان باید پیشنهاد شغلی یا قرارداد تمام وقت و دائم از کارفرمای فعلی خود در منطقه شمال غربی داشته باشند.

۳- مهارت‌های زبانی

داوطلبان باید مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی را به سطح مطلوبی بر اساس معیارهای CLB نشان دهند و مدارک مربوط به مهارت زبانی شامل آیلتس یا CELPIP باید اعتبار داشته باشد.

۴- سطح تحصیلات

هر چند که حداقل سطح تحصیلات مشخص نشده است، اما داوطلبان باید مدارک تحصیلی لازم برای انجام کاری که پیشنهاد شده است را داشته باشند.

۵- تجربه کاری

داوطلبان باید حداقل شش ماه تجربه کار در منطقه شمال غربی در همان شغل و برای همان کارفرمایی که پیشنهاد شغلی را ارائه می‌دهد، داشته باشند.

۶- توان مالی

 داوطلبان باید توان مالی مورد نیاز برای خود و خانواده‌شان را اثبات کنند که شامل حداقل 10000 دلار کانادایی برای متقاضی اصلی و 2000 دلار کانادایی برای هر فرد وابسته به ایشان است. اثبات مالی می‌تواند از طریق صورت‌حساب بانکی یا نامه‌های رسمی از بانک ارائه شود.

4

روش درخواست

– ارسال درخواست کاغذی به برنامه Northwest Territories Critical Impact Worker توسط کارفرما.

– امضای تفاهم‌نامه بین کارفرما و متقاضی بعد از تایید درخواست.

 – ارسال درخواست فیزیکی برای اقامت دائم کانادا توسط متقاضی، که ممکن است زمان بررسی آن تا 18 ماه طول بکشد.

1

کارگران تاثیرگذار بحرانی مناطق شمال غربی

اشخاصی که دارای حداقل شش ماه سابقه کار در یکی از شغل‌های نیمه ماهر هستند، می‌توانند برای دریافت نامزدی استانی از مناطق شمال غربی از طریق برنامه NTNP Critical Impact Worker اقدام کنند، در صورتی که بتوانند یک شغل تمام وقت در این زمینه‌ها پیدا کنند.

الزامات برنامه

الزامات متقاضی

اتباع خارجی باید دارای حداقل شش ماه سابقه کار در همان شغل نیمه ماهر باشند.

الزامات کارفرما

کارفرما باید بتواند یک شغل تمام وقت در مشاغل با مهارت متوسط (نیمه ماهر) و کم (غیر ماهر) در مناطق شمال غربی ارائه دهد.

الزامات درخواست

متقاضیان باید از طریق جریان NTNP Critical Impact Worker درخواست نامزدی استانی از مناطق شمال غربی را دنبال کنند و پس از پذیرش نامزدی استانی، می‌توانند درخواست رسمی برای اقامت دائم کانادا را ارسال کنند.

الزامات برنامه

شرایط مورد نیاز

وضعیت

پروفایل اکسپرس اینتری

خیر

ارتباط با استان

تجربه کاری

پیشنهاد کار

بله

مهارت زبانی

CLB 4

سطح تحصیلات

تحصیلات یا گواهینامه فنی حرفه ای مرتبط با پیشنهاد شغلی

تجربه کاری

شاغل در مناطق شمال غربی
در ناکC یا D به مدت 6 ماه

نیاز سرمایه گذاری

خیر

3

الزامات کارفرما

الزامات کارفرما و روش درخواست برای کسب و کارها و اتباع خارجی که در مناطق شمال غربی کانادا می‌خواهند فعالیت کنند، به شرح زیر است:

۱- الزامات پیشنهاد شغلی

   – ارائه شغل تمام وقت و دائمی با حقوق و دستمزد مناسب که قابل مقایسه با مشاغل دیگر در همان حرفه و صنعت باشد.

۲- الزامات کسب و کار

   – داشتن کسب و کار ثبت شده و عملیاتی در مناطق شمال غربی کانادا.

   – داشتن جایگاه خوب در کمیسیون ایمنی و جبران خسارت کارگران مناطق شمال غربی و دفتر استانداردهای استخدام منطقه، که این رتبه بندی توسط وزارت آموزش، فرهنگ و اشتغال تایید می‌شود.

۳- الزامات استخدام

   – ارائه ارزیابی تاثیر مثبت بر بازار کار (LMIA) یا ثابت کردن تبلیغ شغل مربوطه در سطح محلی و ملی.

   – ارائه خلاصه ای از همه متقاضیان و دلایل رد درخواست‌ها برای پیشنهاد شغلی به تبعه خارجی بدون LMIA.

 

مناطق شمال غربی کانادا با وجود منابع طبیعی غنی و محدودیت‌های مشاغل و استعدادهای محلی، برای افرادی که به دنبال مهاجرت به کانادا هستند، یک منطقه ایده‌آل است. پس از پذیرش نامزدی استانی، امتیاز شما در سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) به 600 امتیاز افزایش می‌یابد که به شما تضمین می‌دهد که در قرعه‌کشی اکسپرس اینتری بعدی دعوت‌نامه (ITA) برای اقامت دائم دریافت خواهید کرد. سپس می‌بایست درخواست رسمی برای اقامت دائم کانادا را در زمان مشخص شده تهیه و ارسال کنید. درخواست‌های اقامت دائم که از طریق اکسپرس اینتری ارسال می‌شوند معمولاً ظرف چند ماه بررسی می‌شوند.
کارگران خارجی با داشتن یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای منطقه شمال غربی دعوت می‌شوند تا برای اقامت دائم کانادا از طریق یکی از جریان‌های کارفرما محور برای برنامه مناطق شمال غربی (NTNP) درخواست دهند. هر دو کارفرما و متقاضی خارجی باید شرایط خاص لازم را داشته باشند. این جریان کارفرما محور مناطق شمال غربی شامل دو روش زیر است:

۱- کارگران تاثیرگذار بحرانی مناطق شمال غربی

 این جریان برای کارگرانی است که در حرفه‌هایی که در مناطق شمال غربی کانادا نیازمندی ویژه و تاثیرگذار هستند، تجربه دارند.

۲- کارگران ماهر مناطق شمال غربی

 این جریان برای کارگرانی است که توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای انجام کارهای ماهرانه در مناطق شمال غربی را دارند.

1

کارگران تاثیرگذار بحرانی مناطق شمال غربی

اشخاصی که دارای حداقل شش ماه سابقه کار در یکی از شغل‌های نیمه ماهر هستند، می‌توانند برای دریافت نامزدی استانی از مناطق شمال غربی از طریق برنامه NTNP Critical Impact Worker اقدام کنند، در صورتی که بتوانند یک شغل تمام وقت در این زمینه‌ها پیدا کنند.

الزامات برنامه

الزامات متقاضی

اتباع خارجی باید دارای حداقل شش ماه سابقه کار در همان شغل نیمه ماهر باشند.

الزامات کارفرما

کارفرما باید بتواند یک شغل تمام وقت در مشاغل با مهارت متوسط (نیمه ماهر) و کم (غیر ماهر) در مناطق شمال غربی ارائه دهد.

الزامات درخواست

متقاضیان باید از طریق جریان NTNP Critical Impact Worker درخواست نامزدی استانی از مناطق شمال غربی را دنبال کنند و پس از پذیرش نامزدی استانی، می‌توانند درخواست رسمی برای اقامت دائم کانادا را ارسال کنند.

الزامات برنامه

شرایط مورد نیاز

وضعیت

پروفایل اکسپرس اینتری

خیر

ارتباط با استان

تجربه کاری

پیشنهاد کار

بله

مهارت زبانی

CLB 4

سطح تحصیلات

تحصیلات یا گواهینامه فنی حرفه ای مرتبط با پیشنهاد شغلی

تجربه کاری

شاغل در مناطق شمال غربی
در ناکC یا D به مدت 6 ماه

نیاز سرمایه گذاری

خیر

4

الزامات متقاضی

۱- تجربه محل کار

داوطلبان باید در حال حاضر در شغلی مشغول به کار باشند که در منطقه شمال غربی در زمینه‌های NOC C یا D طبقه‌بندی شده باشد و حداقل یک سال تجربه کار در این منطقه داشته باشند.

۲- پیشنهاد شغلی

داوطلبان باید پیشنهاد شغلی یا قرارداد تمام وقت و دائم از کارفرمای فعلی خود در منطقه شمال غربی داشته باشند.

۳- مهارت‌های زبانی

داوطلبان باید مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی را به سطح مطلوبی بر اساس معیارهای CLB نشان دهند و مدارک مربوط به مهارت زبانی شامل آیلتس یا CELPIP باید اعتبار داشته باشد.

۴- سطح تحصیلات

هر چند که حداقل سطح تحصیلات مشخص نشده است، اما داوطلبان باید مدارک تحصیلی لازم برای انجام کاری که پیشنهاد شده است را داشته باشند.

۵- تجربه کاری

داوطلبان باید حداقل شش ماه تجربه کار در منطقه شمال غربی در همان شغل و برای همان کارفرمایی که پیشنهاد شغلی را ارائه می‌دهد، داشته باشند.

۶- توان مالی

 داوطلبان باید توان مالی مورد نیاز برای خود و خانواده‌شان را اثبات کنند که شامل حداقل 10000 دلار کانادایی برای متقاضی اصلی و 2000 دلار کانادایی برای هر فرد وابسته به ایشان است. اثبات مالی می‌تواند از طریق صورت‌حساب بانکی یا نامه‌های رسمی از بانک ارائه شود.

2

الزامات کارفرما

الزامات کارفرما و روش درخواست برای کسب و کارها و اتباع خارجی که در مناطق شمال غربی کانادا می‌خواهند فعالیت کنند، به شرح زیر است:

۱- الزامات پیشنهاد شغلی

   – ارائه شغل تمام وقت و دائمی با حقوق و دستمزد مناسب که قابل مقایسه با مشاغل دیگر در همان حرفه و صنعت باشد.

۲- الزامات کسب و کار

   – داشتن کسب و کار ثبت شده و عملیاتی در مناطق شمال غربی کانادا.

   – داشتن جایگاه خوب در کمیسیون ایمنی و جبران خسارت کارگران مناطق شمال غربی و دفتر استانداردهای استخدام منطقه، که این رتبه بندی توسط وزارت آموزش، فرهنگ و اشتغال تایید می‌شود.

۳- الزامات استخدام

   – ارائه ارزیابی تاثیر مثبت بر بازار کار (LMIA) یا ثابت کردن تبلیغ شغل مربوطه در سطح محلی و ملی.

   – ارائه خلاصه ای از همه متقاضیان و دلایل رد درخواست‌ها برای پیشنهاد شغلی به تبعه خارجی بدون LMIA.

روش درخواست

– ارسال درخواست کاغذی به برنامه Northwest Territories Critical Impact Worker توسط کارفرما.

– امضای تفاهم‌نامه بین کارفرما و متقاضی بعد از تایید درخواست.

– ارسال درخواست فیزیکی برای اقامت دائم کانادا توسط متقاضی، که ممکن است زمان بررسی آن تا 18 ماه طول بکشد.

کارگران ماهر مناطق شمال غربی

– الزامات متقاضی

   – داشتن تجربه و گواهینامه با اعتبار مورد نیاز برای یک شغل با مهارت بالا در سطوح مهارتی یا ناک شغلی A، B یا صفر.

   – دریافت یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای مناطق شمال غربی.

۲- الزامات کارفرما

   – ارائه پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی با شرایط مطابق با الزامات برنامه.

۳- روش درخواست

– متقاضیان باید پس از دریافت پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای مناطق شمال غربی، درخواست خود را برای برنامه NTNP Skilled Worker ارسال کنند.
این برنامه برای متقاضیانی با تجربه و گواهینامه‌های مورد نیاز برای شغل‌های با مهارت بالا در سطوح مهارتی یا ناک شغلی A، B یا صفر امکان پذیر است، اما مشروط بر اینکه پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای مناطق شمال غربی دریافت کرده باشند.

 
 
2
 

الزامات متقاضی

الزامات متقاضی برای برنامه NTNP Skilled Worker در مناطق شمال غربی کانادا عبارتند از:

۱- ارتباط با مناطق شمال غربی

 – متقاضیان باید دارای وضعیت قانونی برای کار در کانادا باشند، به ویژه در مناطق شمال غربی.

۲- پیشنهاد کار

 – متقاضیان باید یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای مناطق شمال غربی داشته باشند.

 – پیشنهاد شغلی باید در سطح مهارت 0، A یا B طبقه بندی ملی شغلی (NOC) باشد.

۳- مهارت زبانی

– متقاضیان باید نتایج آزمون زبان که نشان دهنده مهارت زبان کافی برای سطح مهارت پیشنهاد شغلی به زبان انگلیسی یا فرانسوی است، ارائه دهند.

– برای موقعیت‌های طبقه‌بندی شده به عنوان سطح مهارت 0 و A، متقاضیان باید در سطح 6 معیار زبان کانادایی (CLB) در هر چهار توانایی زبانی مهارت داشته باشند.

 – برای موقعیت های طبقه بندی شده به عنوان مهارت سطح B، متقاضیان باید در سطح 5 CLB در هر چهار توانایی زبانی مهارت داشته باشند.

۴- سطح تحصیلات

– همه متقاضیان باید تحصیلات یا تخصص کافی برای انجام پیشنهاد کاری که دریافت کرده اند را داشته باشند.

۵- تجربه کاری

– برای متقاضیان ج سطح، حداقل یک سال تجربه تمام وقت در همان شغلی که پیشنهاد کاری دریافت کرده اند، الزامی است.

این الزامات برای متقاضیانی که به عنوان کارگران خارجی موقت در مناطق شمال غربی کار می‌کنند، لازم است و در شرایط استثنایی، مناطق شمال غربی ممکن است درخواست یک نامزد ساکن خارج از کشور را بپذیرند.

روش درخواست

جریان Northwest Territories Critical Impact Worker در هر زمان برای برنامه‌های جدید باز است. کارفرما مسئولیت ارسال درخواست مبتنی بر کاغذ برای NTNP را بر عهده دارد. زمان معمول پردازش برای برنامه ها 10 هفته پس از دریافت توسط NTNP است. در صورت تایید درخواست، هم کارفرما و هم تبعه خارجی ملزم به امضای یادداشت تفاهمی خواهند بود که شرایط و ضوابط نامزدی خود و همچنین مسئولیت های هر دو طرف را شرح می دهد.

پس از دریافت نامزدی استانی، متقاضی شش ماه فرصت دارد تا درخواست فدرال برای اقامت دائم کانادا را ارسال کند. متقاضیان این برنامه باید یک درخواست مبتنی بر کاغذ برای اقامت دائم تکمیل و ارسال کنند و آن را از طریق پست به مرکز درخواست مناسب ارسال کنند. درخواست‌های PNP مبتنی بر کاغذ برای اقامت دائم معمولاً ظرف 18 ماه بررسی می‌شوند.

4
1

الزامات برنامه

ویژگی های مورد نیاز

وضعیت

پروفایل اکسپرس اینتری

خیر

ارتباط با استان

سابقه کار (بعضی استثناها)

پیشنهاد کار

بله

مهارت زبانی

CLBLevel6 برای NOC 0,A

CLBLevel5  برای  NOC B

سطح تحصیلات

تحصیلات یا گواهینامه مرتبط با پیشنهاد شغلی

تجربه کاری

A NOC0 یا B به مدت 1 سال

نیاز سرمایه گذاری

خیر

3

الزامات کارفرما

1- الزامات پیشنهاد شغلی

 – ارائه یک شغل تمام وقت و دائمی به اتباع خارجی با حقوق و دستمزد صنعت و شغل قابل مقایسه، بدون هیچگونه قراردادهای دسته جمعی مغایرتی.

۲- نیازمندی‌های کسب و کار

 – داشتن یک سال حداقل کسب و کار ثبت شده و عملیاتی در مناطق شمال غربی یا بودن یک دولت شهرداری، اولین کشور یا دولت منطقه ای در مناطق شمال غربی.

 – داشتن جایگاه مناسب در کمیسیون ایمنی و جبران خسارت کارگران مناطق شمال غربی و دفتر استانداردهای استخدام منطقه که توسط وزارت آموزش، فرهنگ و اشتغال تایید می‌شود.

۳- الزامات استخدام

 – ارائه ارزیابی تاثیر مثبت بر بازار کار (LMIA) برای اتباع خارجی یا در صورت معرفی نامزدی با مجوز کار آزاد بدون LMIA، ثابت کردن تبلیغ موقعیت آزاد در سطح محلی و ملی.

– ارائه خلاصه ای از همه متقاضیان و دلایل رد درخواست‌ها در صورت ارائه پیشنهاد به تبعه خارجی بدون LMIA.

۴- روش درخواست

– کارفرما مسئول ارسال درخواست مبتنی بر کاغذ برای برنامه NTNP می‌باشد.

– پس از تایید درخواست، هر دو طرف (کارفرما و تبعه خارجی) ملزم به امضای یادداشت تفاهمی هستند که شرایط و ضوابط نامزدی و مسئولیت‌های هر دو طرف را شرح می‌دهد.

– متقاضیان باید پس از دریافت نامزدی استانی، درخواست فدرال برای اقامت دائم کانادا را ارسال کنند، که درخواست‌های PNP معمولاً ظرف 18 ماه بررسی می‌شوند.

۱- الزامات متقاضی

   – داشتن تجربه و گواهینامه با اعتبار مورد نیاز برای یک شغل با مهارت بالا در سطوح مهارتی یا ناک شغلی A، B یا صفر.

   – دریافت یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای مناطق شمال غربی.

۲- الزامات کارفرما

   – ارائه پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی با شرایط مطابق با الزامات برنامه.

۳- روش درخواست

– متقاضیان باید پس از دریافت پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای مناطق شمال غربی، درخواست خود را برای برنامه NTNP Skilled Worker ارسال کنند.
این برنامه برای متقاضیانی با تجربه و گواهینامه‌های مورد نیاز برای شغل‌های با مهارت بالا در سطوح مهارتی یا ناک شغلی A، B یا صفر امکان پذیر است، اما مشروط بر اینکه پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای مناطق شمال غربی دریافت کرده باشند.

الزامات برنامه

ویژگی های مورد نیاز

وضعیت

پروفایل اکسپرس اینتری

خیر

ارتباط با استان

سابقه کار (بعضی استثناها)

پیشنهاد کار

بله

مهارت زبانی

CLBLevel6 برای NOC 0,A

CLBLevel5  برای  NOC B

سطح تحصیلات

تحصیلات یا گواهینامه مرتبط با پیشنهاد شغلی

تجربه کاری

A NOC0 یا B به مدت 1 سال

نیاز سرمایه گذاری

خیر

1
الزامات متقاضی

الزامات متقاضی برای برنامه NTNP Skilled Worker در مناطق شمال غربی کانادا عبارتند از:

۱- ارتباط با مناطق شمال غربی

  – متقاضیان باید دارای وضعیت قانونی برای کار در کانادا باشند، به ویژه در مناطق شمال غربی.

۲- پیشنهاد کار

  – متقاضیان باید یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای مناطق شمال غربی داشته باشند.

  – پیشنهاد شغلی باید در سطح مهارت 0، A یا B طبقه بندی ملی شغلی (NOC) باشد.

۳- مهارت زبانی

  – متقاضیان باید نتایج آزمون زبان که نشان دهنده مهارت زبان کافی برای سطح مهارت پیشنهاد شغلی به زبان انگلیسی یا فرانسوی است، ارائه دهند.

  – برای موقعیت‌های طبقه‌بندی شده به عنوان سطح مهارت 0 و A، متقاضیان باید در سطح 6 معیار زبان کانادایی (CLB) در هر چهار توانایی زبانی مهارت داشته باشند.

  – برای موقعیت های طبقه بندی شده به عنوان مهارت سطح B، متقاضیان باید در سطح 5 CLB در هر چهار توانایی زبانی مهارت داشته باشند.

۴- سطح تحصیلات

  – همه متقاضیان باید تحصیلات یا تخصص کافی برای انجام پیشنهاد کاری که دریافت کرده اند را داشته باشند.

۵- تجربه کاری

 – برای متقاضیان ج سطح، حداقل یک سال تجربه تمام وقت در همان شغلی که پیشنهاد کاری دریافت کرده اند، الزامی است.

این الزامات برای متقاضیانی که به عنوان کارگران خارجی موقت در مناطق شمال غربی کار می‌کنند، لازم است و در شرایط استثنایی، مناطق شمال غربی ممکن است درخواست یک نامزد ساکن خارج از کشور را بپذیرند.

3
الزامات کارفرما

۱- الزامات پیشنهاد شغلی

 – ارائه یک شغل تمام وقت و دائمی به اتباع خارجی با حقوق و دستمزد صنعت و شغل قابل مقایسه، بدون هیچگونه قراردادهای دسته جمعی مغایرتی.

۲- نیازمندی‌های کسب و کار

 – داشتن یک سال حداقل کسب و کار ثبت شده و عملیاتی در مناطق شمال غربی یا بودن یک دولت شهرداری، اولین کشور یا دولت منطقه ای در مناطق شمال غربی.

 – داشتن جایگاه مناسب در کمیسیون ایمنی و جبران خسارت کارگران مناطق شمال غربی و دفتر استانداردهای استخدام منطقه که توسط وزارت آموزش، فرهنگ و اشتغال تایید می‌شود.

۳- الزامات استخدام

 – ارائه ارزیابی تاثیر مثبت بر بازار کار (LMIA) برای اتباع خارجی یا در صورت معرفی نامزدی با مجوز کار آزاد بدون LMIA، ثابت کردن تبلیغ موقعیت آزاد در سطح محلی و ملی.

 – ارائه خلاصه ای از همه متقاضیان و دلایل رد درخواست‌ها در صورت ارائه پیشنهاد به تبعه خارجی بدون LMIA.

روش درخواست

– کارفرما مسئول ارسال درخواست مبتنی بر کاغذ برای برنامه NTNP می‌باشد.

– پس از تایید درخواست، هر دو طرف (کارفرما و تبعه خارجی) ملزم به امضای یادداشت تفاهمی هستند که شرایط و ضوابط نامزدی و مسئولیت‌های هر دو طرف را شرح می‌دهد.

– متقاضیان باید پس از دریافت نامزدی استانی، درخواست فدرال برای اقامت دائم کانادا را ارسال کنند، که درخواست‌های PNP معمولاً ظرف 18 ماه بررسی می‌شوند.

نواحی شمال غرب تجارت محور یا ویژه کارآفرینی

الزامات برنامه NTNP برای کارآفرینان و تجار با تجربه ارائه یک طرح تجاری برای یک کسب‌وکار پایدار که دارای پتانسیل ایجاد فرصت‌های شغلی برای کانادایی‌ها در مناطق شمال غربی باشد. و همچنین بودن کارآفرینان و تجار با تجربه که مایل به استقرار یا ایجاد، خرید یا سرمایه‌گذاری در یک کسب‌وکار در سرزمین‌های شمال غربی کانادا هستند.

الزامات برنامه

روش درخواست

– ارائه طرح تجاری به مقامات مربوطه در NTNP برای بررسی و ارزیابی.

– مراجعه به منابع آنلاین یا مراکز مربوطه برای اطلاعات بیشتر و دریافت فرم‌های درخواست.

الزامات برنامه

الزامات مورد نیاز

وضعیت

پروفایل اکسپرس اینتری

خیر

ارتباط با استان

خیر

پیشنهاد کار یا جاب آفر

خیر

مهارت زبانی

CLB 4

سطح تحصیلات

تحصیلات مرتبط و/یا گواهینامه مورد نیاز برای اجرای طرح تجاری

تجربه کاری

تجربه مورد نیاز برای اجرای طرح تجاری

نیاز سرمایه گذاری

سرمایه گذاری: 150,000 دلار کانادا
ارزش خالص دارایی شخصی: 250,000 دلار کانادا

 

روش درخواست

برای شرکت در جریان کارآفرین مناطق شمال غربی، باید یک طرح تجاری مناسب ارائه دهید و حداقل یک سفر کاری به این مناطق داشته باشید تا با محیط کسب و کار آشنا شوید. سپس باید در مصاحبه‌ای با کارکنان جریان کسب و کار Northwest Territories شرکت کرده و در صورت پذیرش، اسنادی را که طرح تجاری شما را پشتیبانی می‌کند، ارائه دهید. اگر کارکنان Business Stream از این اسناد راضی شوند، شما دعوت می‌شوید تا به طور رسمی برای برنامه درخواست دهید. سپس شما مهلت شش ماهه‌ای دارید که یک درخواست کامل را برای این جریان ارسال کنید. در صورت پذیرش، کارکنان Business Stream یک توافقنامه عملکرد تجاری توسعه می‌دهند و پس از امضای توافقنامه و واریز سپرده ضمانت، یک نامه حمایتی برای مجوز کار موقت دو ساله صادر می‌شود. سپس شما می‌توانید برای مجوز کار موقت درخواست دهید که نیازی به ارزیابی تاثیر بازار کار ندارد. در نهایت، با تکمیل گزارش‌های موقت و شرایط مندرج در توافقنامه عملکرد، می‌توانید واجد شرایط دریافت نامزدی اقامت دائم از مناطق شمال غربی کانادا باشید. درخواست‌های PNP غیر آنلاین یا کاغذی برای اقامت دائم معمولاً ظرف 18 ماه بررسی می‌شوند.

1

الزامات برنامه NTNP برای جریان کارآفرین مناطق شمال غربی

مهارت زبان

   – داشتن مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی مطابق با معیار زبان کانادایی (CLB) سطح 4. نتیجه آزمون زبان رسمی مثل آیلتس یا CELPIP که در شش ماه قبل حاصل شده باشد، باید ارائه شود.

سطح تحصیلات

   – علی‌رغم عدم وجود حداقل سطح تحصیلات، کاندیداها برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح تجاری پیشنهادی خود باید تحصیلات مرتبط با آن کسب‌وکار را داشته باشند.

تجربه کاری

   – علی‌رغم عدم وجود حداقل تجربه کاری، متقاضیان برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح تجاری پیشنهادی خود باید تجربه کاری لازم را داشته باشند.

نیاز سرمایه‌گذاری

   – داشتن ارزش دارایی خالص قابل توجه و نشان دادن وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار انتخابی.

   – بودن مالک حداقل یک سوم (33.3٪) از کسب‌وکار مناطق شمال غربی که شروع یا خریداری می‌کنند.

   – در صورتی که کمتر از یک سوم کسب‌وکار را داشته باشند، باید دارایی خالص شخصی بیش از 1,000,000 دلار کانادا باشد.

   – توافقنامه عملکرد تجاری را امضا کرده و مبلغ 75,000 دلار کانادا به حساب دولت مناطق شمال غربی واریز کرده باشند.

شرایط قرارداد عملکرد تجاری

– متقاضی باید در 100 کیلومتری کسب‌وکار خود ساکن باشد.

– متقاضی باید حداقل 75 درصد از مواقع در حین دریافت مجوز کار موقت در مناطق شمال غربی اقامت داشته باشد.

2

الزامات برنامه NTNP برای کارآفرینان و تجار با تجربه ارائه یک طرح تجاری برای یک کسب‌وکار پایدار که دارای پتانسیل ایجاد فرصت‌های شغلی برای کانادایی‌ها در مناطق شمال غربی باشد. و همچنین بودن کارآفرینان و تجار با تجربه که مایل به استقرار یا ایجاد، خرید یا سرمایه‌گذاری در یک کسب‌وکار در سرزمین‌های شمال غربی کانادا هستند.

الزامات برنامه

روش درخواست

– ارائه طرح تجاری به مقامات مربوطه در NTNP برای بررسی و ارزیابی.

– مراجعه به منابع آنلاین یا مراکز مربوطه برای اطلاعات بیشتر و دریافت فرم‌های درخواست.

الزامات برنامه

الزامات مورد نیاز

وضعیت

پروفایل اکسپرس اینتری

خیر

ارتباط با استان

خیر

پیشنهاد کار یا جاب آفر

خیر

مهارت زبانی

CLB 4

سطح تحصیلات

تحصیلات مرتبط و/یا گواهینامه مورد نیاز برای اجرای طرح تجاری

تجربه کاری

تجربه مورد نیاز برای اجرای طرح تجاری

نیاز سرمایه گذاری

سرمایه گذاری: 150,000 دلار کانادا
ارزش خالص دارایی شخصی: 250,000 دلار کانادا

 
1

الزامات برنامه NTNP برای جریان کارآفرین مناطق شمال غربی

مهارت زبان

   – داشتن مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی مطابق با معیار زبان کانادایی (CLB) سطح 4. نتیجه آزمون زبان رسمی مثل آیلتس یا CELPIP که در شش ماه قبل حاصل شده باشد، باید ارائه شود.

سطح تحصیلات

   – علی‌رغم عدم وجود حداقل سطح تحصیلات، کاندیداها برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح تجاری پیشنهادی خود باید تحصیلات مرتبط با آن کسب‌وکار را داشته باشند.

تجربه کاری

   – علی‌رغم عدم وجود حداقل تجربه کاری، متقاضیان برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح تجاری پیشنهادی خود باید تجربه کاری لازم را داشته باشند.

نیاز سرمایه‌گذاری

   – داشتن ارزش دارایی خالص قابل توجه و نشان دادن وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار انتخابی.

   – بودن مالک حداقل یک سوم (33.3٪) از کسب‌وکار مناطق شمال غربی که شروع یا خریداری می‌کنند.

   – در صورتی که کمتر از یک سوم کسب‌وکار را داشته باشند، باید دارایی خالص شخصی بیش از 1,000,000 دلار کانادا باشد.

   – توافقنامه عملکرد تجاری را امضا کرده و مبلغ 75,000 دلار کانادا به حساب دولت مناطق شمال غربی واریز کرده باشند.

شرایط قرارداد عملکرد تجاری

– متقاضی باید در 100 کیلومتری کسب‌وکار خود ساکن باشد.

– متقاضی باید حداقل 75 درصد از مواقع در حین دریافت مجوز کار موقت در مناطق شمال غربی اقامت داشته باشد.
2

روش درخواست

برای شرکت در جریان کارآفرین مناطق شمال غربی، باید یک طرح تجاری مناسب ارائه دهید و حداقل یک سفر کاری به این مناطق داشته باشید تا با محیط کسب و کار آشنا شوید. سپس باید در مصاحبه‌ای با کارکنان جریان کسب و کار Northwest Territories شرکت کرده و در صورت پذیرش، اسنادی را که طرح تجاری شما را پشتیبانی می‌کند، ارائه دهید. اگر کارکنان Business Stream از این اسناد راضی شوند، شما دعوت می‌شوید تا به طور رسمی برای برنامه درخواست دهید. سپس شما مهلت شش ماهه‌ای دارید که یک درخواست کامل را برای این جریان ارسال کنید. در صورت پذیرش، کارکنان Business Stream یک توافقنامه عملکرد تجاری توسعه می‌دهند و پس از امضای توافقنامه و واریز سپرده ضمانت، یک نامه حمایتی برای مجوز کار موقت دو ساله صادر می‌شود. سپس شما می‌توانید برای مجوز کار موقت درخواست دهید که نیازی به ارزیابی تاثیر بازار کار ندارد. در نهایت، با تکمیل گزارش‌های موقت و شرایط مندرج در توافقنامه عملکرد، می‌توانید واجد شرایط دریافت نامزدی اقامت دائم از مناطق شمال غربی کانادا باشید. درخواست‌های PNP غیر آنلاین یا کاغذی برای اقامت دائم معمولاً ظرف 18 ماه بررسی می‌شوند.

شرایط اخذ اسپانسرشیپ قلمرو شمالی

برای اخذ اسپانسرشیپ قلمرو شمالی در استرالیا، متقاضی باید شرایط مختلفی را رعایت کند. اولین شرط مربوط به سن است که متقاضی باید در زمان ارسال دعوت‌نامه، کمتر از ۴۵ سال سن داشته باشد. همچنین نیاز است که نمره‌ی حداقل آزمون آیلتس متقاضی در هر چهار مهارت حداقل ۶ باشد، مگر در مواردی که در جدول مشاغل ناحیه شمالی استرالیا امتیاز ۷ برای آنها در نظر گرفته شده است.
در ادامه، مهم است که شغل مورد درخواست در لیست مشاغل مورد نیاز استان موجود باشد. در صورتی که شغل مورد نظر در این لیست قرار نداشته باشد، اما در جدول مشاغل ایالتی استرالیا موجود باشد، متقاضی می‌تواند با ارائه شواهدی دال بر استخدام شغل مورد نظر در آن ایالت یا داشتن وابستگی خانوادگی نزدیک در آن استان، درخواست ویزا نماید.
همچنین برای اخذ اسپانسرشیپ، نیاز است که متقاضی یک رزومه کامل تهیه نماید که شامل جزییات وظایف و مسئولیت‌های درجریان کاری در تمام مشاغلی که مشغول به کار بوده است، تاریخ دقیق شروع و پایان کار با ذکر فواصل بیکاری، تاریخ و جزییات تحصیل و دوره‌های آموزشی تخصصی گذرانده شده، و همچنین سابقه کار حداقل یک سال از دو سال گذشته در شغل انتخابی خود داشته باشد.
در ادامه، تمامی مدارک متقاضی باید بر اساس شغل انتخابی وی ارزیابی شوند. همچنین، متقاضی برای اقامت باید منابع مالی کافی برای زندگی در استان مورد نظر داشته باشد، که میزان مالی بستگی به تعداد افراد در خانواده او دارد، و باید مدارک مالی مربوطه را ارائه نماید.
متقاضی باید منابع مالی کافی برای زندگی در این استان را داشته باشد. مبلغ مورد نیاز برای یک نفر ۳۵،۰۰۰ دلار، برای یک زوج ۵۰،۰۰۰ دلار، برای یک زوج با یک فرزند ۶۰،۰۰۰ دلار و برای یک زوج با دو فرزند ۶۵،۰۰۰ دلار است.

move-to-australia
1

دریافت اسپانسر ایالتی قلمرو شمالی به معنی اخذ ویزا مستقیم نیست. متقاضی با دریافت اسپانسر ایالتی برای ویزای ۱۹۰، 5 امتیاز کسب می‌کند و باید بقیه شرایط ویزای ۱۹۰ استرالیا و جدول امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا را نیز کسب کند. همچنین، با دریافت اسپانسر ایالتی برای ویزای ۴۹۱، 10 امتیاز کسب می‌کند و باید بقیه شرایط ویزای ۴۹۱ استرالیا و جدول امتیاز مهاجرت به استرالیا را نیز کسب کند.

چگونگی اخذ اسپانسرشیپ قلمرو شمالی استرالیا برای ویزای ۱۹۰ و ۴۹۱:

متقاضی، در صورتی که حایز شرایط بالا باشد، می‌تواند درخواست خود را به صورت آنلاین، همراه با مدارک و شواهد مربوطه، ارسال کند. او می‌تواند قبل یا پس از تکمیل اعلان تمایل به مهاجرت (EOI)، برای دریافت اسپانسر این استان اقدام کند. در صورت تأیید ویزا، متقاضی باید از طریق ایمیل، موضوع را به دولت استان اعلام کند.

هزینه‌ی درخواست اسپانسرشیپ قلمرو شمالی (ویزای ۱۹۰ و ویزای ۴۹۱):

درخواست حمایت ایالت قلمرو شمالی، هیچ هزینه‌ای ندارد.

برای پاسخ به سوالات بیشتر در مورد مهاجرت به استرالیا، می‌توانید با مراجعه به سایت رسمی مهاجرت به استرالیا، اطلاعات دقیق‌تری کسب کنید.

برای اخذ اسپانسرشیپ قلمرو شمالی در استرالیا، متقاضی باید شرایط مختلفی را رعایت کند. اولین شرط مربوط به سن است که متقاضی باید در زمان ارسال دعوت‌نامه، کمتر از ۴۵ سال سن داشته باشد. همچنین نیاز است که نمره‌ی حداقل آزمون آیلتس متقاضی در هر چهار مهارت حداقل ۶ باشد، مگر در مواردی که در جدول مشاغل ناحیه شمالی استرالیا امتیاز ۷ برای آنها در نظر گرفته شده است.
در ادامه، مهم است که شغل مورد درخواست در لیست مشاغل مورد نیاز استان موجود باشد. در صورتی که شغل مورد نظر در این لیست قرار نداشته باشد، اما در جدول مشاغل ایالتی استرالیا موجود باشد، متقاضی می‌تواند با ارائه شواهدی دال بر استخدام شغل مورد نظر در آن ایالت یا داشتن وابستگی خانوادگی نزدیک در آن استان، درخواست ویزا نماید.
همچنین برای اخذ اسپانسرشیپ، نیاز است که متقاضی یک رزومه کامل تهیه نماید که شامل جزییات وظایف و مسئولیت‌های درجریان کاری در تمام مشاغلی که مشغول به کار بوده است، تاریخ دقیق شروع و پایان کار با ذکر فواصل بیکاری، تاریخ و جزییات تحصیل و دوره‌های آموزشی تخصصی گذرانده شده، و همچنین سابقه کار حداقل یک سال از دو سال گذشته در شغل انتخابی خود داشته باشد.
در ادامه، تمامی مدارک متقاضی باید بر اساس شغل انتخابی وی ارزیابی شوند. همچنین، متقاضی برای اقامت باید منابع مالی کافی برای زندگی در استان مورد نظر داشته باشد، که میزان مالی بستگی به تعداد افراد در خانواده او دارد، و باید مدارک مالی مربوطه را ارائه نماید.
متقاضی باید منابع مالی کافی برای زندگی در این استان را داشته باشد. مبلغ مورد نیاز برای یک نفر ۳۵،۰۰۰ دلار، برای یک زوج ۵۰،۰۰۰ دلار، برای یک زوج با یک فرزند ۶۰،۰۰۰ دلار و برای یک زوج با دو فرزند ۶۵،۰۰۰ دلار است.

1

دریافت اسپانسر ایالتی قلمرو شمالی به معنی اخذ ویزا مستقیم نیست. متقاضی با دریافت اسپانسر ایالتی برای ویزای ۱۹۰، 5 امتیاز کسب می‌کند و باید بقیه شرایط ویزای ۱۹۰ استرالیا و جدول امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا را نیز کسب کند. همچنین، با دریافت اسپانسر ایالتی برای ویزای ۴۹۱، 10 امتیاز کسب می‌کند و باید بقیه شرایط ویزای ۴۹۱ استرالیا و جدول امتیاز مهاجرت به استرالیا را نیز کسب کند.

چگونگی اخذ اسپانسرشیپ قلمرو شمالی استرالیا برای ویزای ۱۹۰ و ۴۹۱:

متقاضی، در صورتی که حایز شرایط بالا باشد، می‌تواند درخواست خود را به صورت آنلاین، همراه با مدارک و شواهد مربوطه، ارسال کند. او می‌تواند قبل یا پس از تکمیل اعلان تمایل به مهاجرت (EOI)، برای دریافت اسپانسر این استان اقدام کند. در صورت تأیید ویزا، متقاضی باید از طریق ایمیل، موضوع را به دولت استان اعلام کند.

هزینه‌ی درخواست اسپانسرشیپ قلمرو شمالی (ویزای ۱۹۰ و ویزای ۴۹۱):

درخواست حمایت ایالت قلمرو شمالی، هیچ هزینه‌ای ندارد.

برای پاسخ به سوالات بیشتر در مورد مهاجرت به استرالیا، می‌توانید با مراجعه به سایت رسمی مهاجرت به استرالیا، اطلاعات دقیق‌تری کسب کنید.

move-to-australia