تماس با ما

ارسال پیام

شبکه های اجتماعی
instagram

resumeservices.ca@

facebook

resumeservices.ca

email

info@resumeservices.ca

youtube

resumeservices.ca

linkedin

Farid Gharavi Zad

دفتر مرکزی کانادا

آدرس:

3012 Murray St., Port Moody, BC. V3H 1X2

تلفن:

713 2494 (778) 1+

فرید غروی زاد

دفتر نمایندگی استانبول

آدرس:

inönü Mah, Çimen sok, Daıre 11 (303), Şişli, İstanbul

تلفن:

5266 969 (544) 90+

پرهام زاد

دفتر نمایندگی تهران

آدرس:

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان شانزدهم شرقی، پلاک 17 طبقه دوم

تلفن:

790 79 881 (21) 98+

نیاز به مشاوره دارید؟