تماس با ما

ارسال پیام

شبکه های اجتماعی


instagram

resumeservices.ca@

 


facebook

resumeservices.ca

 


email

info@resumeservices.ca

 


youtube

resumeservices.ca

 


linkedin

Farid Gharavi Zad

دفتر مرکزی کانادا

آدرس:

3012 Murray St., Port Moody, BC. V3H 1X2

تلفن:

713 2494 (778) 1+
2494 822 (647) 1+

فرید غروی زاد


رزرو وقت

دفتر نمایندگی استانبول

آدرس:

inönü Mah, Çimen sok, Daıre 11 (303), Şişli, İstanbul

تلفن:

5266 969 (544) 90+

پرهام زاد


رزرو وقت

دفتر نمایندگی تهران

آدرس:

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان شانزدهم شرقی، پلاک 17 طبقه دوم

تلفن:

790 79 881 (21) 98+


رزرو وقت

نیاز به مشاوره دارید؟


ثبت درخواست مشاوره