برنامه استانی یوکان

برنامه استانی یوکان (Yukon Nominee Program) یکی از برنامه‌های مهاجرتی کانادا است که در استان یوکان ارائه می‌شود. این برنامه با هدف جلب نیروهای متخصص و کارگران ماهر از خارج از کانادا طراحی شده است. افرادی که توانمندی‌ها و تخصص خاصی در زمینه‌های مختلف دارند، می‌توانند از این برنامه برای مهاجرت به یوکان و در نتیجه کانادا بهره‌مند شوند.
شرایط مختلفی برای مهاجرت به ویژه منطقه یوکان در این برنامه وجود دارد که شامل تخصص‌های مختلف مانند تحصیلات، تجربه کاری، و مهارت‌های زبانی می‌شوند. افراد مهاجر موفق می‌توانند در این استان ساکن شوند و حتی امکان اخذ اقامت دائم در کانادا را داشته باشند.
این برنامه به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای افراد با توانمندی‌ها و تخصص‌های متنوع درخشانده شده و به آنها فرصتی برای شروع یک زندگی جدید و پیشرفت شغلی در یوکان و کانادا ارائه می‌دهد.

برنامه-مهاجرتی-استان-بریتیش-کلمبیا-کانادا

برنامه استانی یوکان (Yukon Nominee Program) یکی از برنامه‌های مهاجرتی کانادا است که در استان یوکان ارائه می‌شود. این برنامه با هدف جلب نیروهای متخصص و کارگران ماهر از خارج از کانادا طراحی شده است. افرادی که توانمندی‌ها و تخصص خاصی در زمینه‌های مختلف دارند، می‌توانند از این برنامه برای مهاجرت به یوکان و در نتیجه کانادا بهره‌مند شوند.
شرایط مختلفی برای مهاجرت به ویژه منطقه یوکان در این برنامه وجود دارد که شامل تخصص‌های مختلف مانند تحصیلات، تجربه کاری، و مهارت‌های زبانی می‌شوند. افراد مهاجر موفق می‌توانند در این استان ساکن شوند و حتی امکان اخذ اقامت دائم در کانادا را داشته باشند.
این برنامه به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای افراد با توانمندی‌ها و تخصص‌های متنوع درخشانده شده و به آنها فرصتی برای شروع یک زندگی جدید و پیشرفت شغلی در یوکان و کانادا ارائه می‌دهد.

برنامه-مهاجرتی-استان-بریتیش-کلمبیا-کانادا

برنامه نامزد استانی یوکان

برنامه نامزدی یوکان یک برنامه مهاجرتی کانادا است که تأکید بر کارفرماها دارد. در این برنامه، کارفرمایان یوکان می‌توانند در صورت داشتن شغل تمام وقت در طول سال با معیارهای مشخص، درخواست برای نامزدهای خارجی را ارائه دهند. این شغل‌ها باید حداقل 35-40 ساعت در هفته باشند و در صورتی که شرایط و الزامات مشخص شده برآورده شود، افراد می‌توانند در کانادا شغل پیدا کنند و زندگی کنند.
در صورت عدم موفقیت در استخدام محلی یا ملی، اگر کارفرما به دنبال رفع کمبود نیروی کار برای موقعیت‌های دائمی و تمام وقت باشد، برنامه نامزدی یوکان یک گزینه مناسب است.
این برنامه به افراد اجازه می‌دهد تا به صورت موقت در یوکان کار کنند و با گذر زمان، شرایط لازم برای درخواست اقامت دائمی در کانادا را فراهم کنند.
این امکانات به افرادی که به دنبال شغل دائمی و سکونت پایدار در یوکان و کانادا هستند، فرصتی مناسب برای شروع یک زندگی جدید در این منطقه فراهم می‌کند.

کارگر تاثیرگذار حیاتی (Critical Impact Worker)

برنامه نامزدی یوکان برای بخش کارگران تأثیرگذار حیاتی، به افرادی اختصاص دارد که در شغل‌های دسته‌بندی ملی شغل‌ها (NOC) به سطح مهارت C یا D تعلق دارند. این شغل‌ها عمدتاً در سطح مهارتی متوسط و پایین قرار دارند و نیازمند دیپلم کالج، آموزش کارگاهی یا آموزش در محل کار هستند.
برخی از مهمترین الزامات برای این برنامه شامل حداقل 6 ماه تجربه کاری مرتبط تمام وقت، حداقل معیارهای زبان کانادایی (4 CLB)، و حداقل مدرک دیپلم دبیرستان یا معادل کانادایی می‌باشد. همچنین، برنامه ممکن است برای برخی شغل‌ها یا طبقه شغلی خاص، هر گونه تحصیلات عالی اضافی را نیز مورد نیاز قرار دهد.
این برنامه به افرادی که این شرایط را دارند، اجازه می‌دهد تا به یوکان مهاجرت کرده و در شغل‌های مرتبط با سطح مهارت C یا D به فعالیت بپردازند، با امکان تبدیل به اقامت دائمی در آینده.

یوکان-2

برنامه نامزدی یوکان یک برنامه مهاجرتی کانادا است که تأکید بر کارفرماها دارد. در این برنامه، کارفرمایان یوکان می‌توانند در صورت داشتن شغل تمام وقت در طول سال با معیارهای مشخص، درخواست برای نامزدهای خارجی را ارائه دهند. این شغل‌ها باید حداقل 35-40 ساعت در هفته باشند و در صورتی که شرایط و الزامات مشخص شده برآورده شود، افراد می‌توانند در کانادا شغل پیدا کنند و زندگی کنند.
در صورت عدم موفقیت در استخدام محلی یا ملی، اگر کارفرما به دنبال رفع کمبود نیروی کار برای موقعیت‌های دائمی و تمام وقت باشد، برنامه نامزدی یوکان یک گزینه مناسب است. این برنامه به افراد اجازه می‌دهد تا به صورت موقت در یوکان کار کنند و با گذر زمان، شرایط لازم برای درخواست اقامت دائمی در کانادا را فراهم کنند. این امکانات به افرادی که به دنبال شغل دائمی و سکونت پایدار در یوکان و کانادا هستند، فرصتی مناسب برای شروع یک زندگی جدید در این منطقه فراهم می‌کند.

کارگر تاثیرگذار حیاتی (Critical Impact Worker)

برنامه نامزدی یوکان برای بخش کارگران تأثیرگذار حیاتی، به افرادی اختصاص دارد که در شغل‌های دسته‌بندی ملی شغل‌ها (NOC) به سطح مهارت C یا D تعلق دارند. این شغل‌ها عمدتاً در سطح مهارتی متوسط و پایین قرار دارند و نیازمند دیپلم کالج، آموزش کارگاهی یا آموزش در محل کار هستند.
برخی از مهمترین الزامات برای این برنامه شامل حداقل 6 ماه تجربه کاری مرتبط تمام وقت، حداقل معیارهای زبان کانادایی (4 CLB)، و حداقل مدرک دیپلم دبیرستان یا معادل کانادایی می‌باشد. همچنین، برنامه ممکن است برای برخی شغل‌ها یا طبقه شغلی خاص، هر گونه تحصیلات عالی اضافی را نیز مورد نیاز قرار دهد.
این برنامه به افرادی که این شرایط را دارند، اجازه می‌دهد تا به یوکان مهاجرت کرده و در شغل‌های مرتبط با سطح مهارت C یا D به فعالیت بپردازند، با امکان تبدیل به اقامت دائمی در آینده.

یوکان-2

مزایای مهاجرت از طریق برنامه استانی یوکان

برنامه استانی یوکان، از سال 2002 به عنوان یک فرصت مهاجرتی برای کارگران ماهر و تجار و متخصصین در زمینه‌های مورد نیاز استان یوکان شروع شده است. با شرکت در این برنامه، مهاجران می‌توانند فرآیند مهاجرت خود را به کانادا به سرعتترین شکل ممکن پیش ببرند و با پذیرش در برنامه‌های مهاجرتی، اقدام به درخواست اقامت دائم کنند. این برنامه امکان اخذ اقامت کانادا را در کمتر از 6 ماه فراهم می‌کند.
پس از اخذ اقامت دائم، با سه سال سکونت در استان یوکان، می‌توانید حق شهروندی کانادا را دریافت نمایید. این برنامه از مزایای اقتصادی مهمی برخوردار است؛ به عنوان مثال، دستمزد نیروی کار ماهر در این استان بسیار مطلوب است و نامزدهای مشاغل در یوکان حق بیمه درمانی مشابه بیمه ساکنین این استان را خواهند داشت. این امکانات، یک فرصت جذاب برای مهاجران به منظور شروع یک زندگی جدید و پیشرفت شغلی در استان یوکان فراهم می‌کند.

یوکان-2

برنامه استانی یوکان، از سال 2002 به عنوان یک فرصت مهاجرتی برای کارگران ماهر و تجار و متخصصین در زمینه‌های مورد نیاز استان یوکان شروع شده است. با شرکت در این برنامه، مهاجران می‌توانند فرآیند مهاجرت خود را به کانادا به سرعتترین شکل ممکن پیش ببرند و با پذیرش در برنامه‌های مهاجرتی، اقدام به درخواست اقامت دائم کنند. این برنامه امکان اخذ اقامت کانادا را در کمتر از 6 ماه فراهم می‌کند.
پس از اخذ اقامت دائم، با سه سال سکونت در استان یوکان، می‌توانید حق شهروندی کانادا را دریافت نمایید. این برنامه از مزایای اقتصادی مهمی برخوردار است؛ به عنوان مثال، دستمزد نیروی کار ماهر در این استان بسیار مطلوب است و نامزدهای مشاغل در یوکان حق بیمه درمانی مشابه بیمه ساکنین این استان را خواهند داشت. این امکانات، یک فرصت جذاب برای مهاجران به منظور شروع یک زندگی جدید و پیشرفت شغلی در استان یوکان فراهم می‌کند.

یوکان-2

روش‌های مهاجرت با برنامه استانی یوکان

برنامه استانی یوکان (YNP) به عنوان یکی از برنامه‌های استانی کانادا (Provincial Nominee Program)، چندین روش مهاجرتی را فراهم می‌کند. این روش‌ها عبارتند از:

۱- نیروی کار ماهر یوکان (Yukon Skilled Worker)

– مختص متخصصان با تجربه کاری و تحصیلات مرتبط.

– نیاز به تجربه کار مرتبط و مدرک تحصیلی مرتبط.

۲- کارگرانی با تاثیر حیاتی (Yukon Critical Impact Worker)

– برای افرادی که در شغل‌های دسته‌بندی ملی C یا D فعالیت می‌کنند.

– نیاز به حداقل 6 ماه تجربه کاری مرتبط در یوکان.

۳- اکسپرس اینتری یوکان (Yukon Express Entry)

– برای افرادی که در چارچوب سیستم اکسپرس اینتری کانادا (Express Entry) دارای امتیاز هستند.

– نیاز به دعوت رسمی از استان یوکان.

۴- برنامه تجاری یوکان (Yukon Business Nominee)

– برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران.

– نیاز به حداقل سرمایه یا تجربه کسب‌وکار.

۵- پایلوت جامعه یوکان (Yukon Community Pilot)

– برای افرادی که به دنبال شغل و سکونت در جوامع کوچک یوکان هستند.

– نیاز به اسپانسر شغلی از جانب جامعه میزبان.

هر یک از این روش‌ها شرایط و الزامات خاصی دارند و بسته به مهارت‌ها و شرایط فرد، یکی از این مسیرها را انتخاب کرد.

2

شرایط لازم برای شرکت در برنامه نیروی کار ماهر یوکان

1- داشتن پیشنهاد شغلی معتبر (جاب آفر)

   – افراد باید یک جاب آفر (پیشنهاد شغل) معتبر از یک کارفرما یوکانی داشته باشند.

۲- تحصیلات

   – حداقل دیپلم دبیرستان یا معادل کانادایی مورد نیاز است.

۳- تجربه کاری

   – داشتن حداقل یک سال سابقه کار مرتبط با معیارهای موجود در طبقه‌بندی ملی مشاغل (NOC).

۴- مدرک زبان

   – ارائه مدرک زبان انگلیسی با حداقل نمره 6 یا مدرک زبان فرانسه با حداقل نمره 4.

با این شرایط، افراد می‌توانند به عنوان نیروی کار ماهر در یوکان معرفی شوند و درصورتی که سایر شرایط نیز برآورده شود، امکان درخواست برای مهاجرت به صورت دائمی به کانادا را خواهند داشت.

نیروی کار با تاثیر حیاتی در یوکان

برنامه نیروی کار با تاثیر حیاتی یوکان به کارگران واجد شرایط با تجربه، که یک جاب آفر معتبر از کارفرمای یوکانی دارند، فرصتی جهت شرکت در برنامه استانی یوکان فراهم می‌کند. این برنامه مخصوص مشاغل سطح 4 یا 5 TEER بر اساس طبقه‌بندی ملی شغلی کانادا است. مثالهایی از این مشاغل شامل پرستاران کودک در خانه، خرده فروشان، کارگران ساختمانی و رانندگان می‌شوند.
شرکت در برنامه نیروی کار با تاثیر حیاتی این امکان را فراهم می‌کند که افراد از مزایایی مانند اخذ اقامت دائم کانادا و امکان مهاجرت خانوادگی بهره‌مند شوند. این برنامه به کارگران فرصتی مناسب برای شروع یک زندگی جدید در یوکان و حتی دریافت اقامت دائم در کانادا را ارائه می‌دهد.

4

شرایط لازم برای شرکت در برنامه اکسپرس اینتری یوکان

برای شرکت در برنامه اکسپرس اینتری یوکان، شرایط لازم به شرح زیر می‌باشند:

۱- واجد شرایط برای یکی از سه برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال

 – افراد باید واجد شرایط برای یکی از سه برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال (Federal Economic Immigration) باشند.

۲- تکمیل درخواست اکسپرس اینتری

 – تکمیل درخواست اکسپرس اینتری آنلاین به منظور دریافت یک شماره پروفایل (Profile Number) و کد اعتبارسنجی.

۳- تمکن مالی

 – ارائه تمکن مالی با توجه به تعداد اعضای خانواده خود در کانادا.

۴- داشتن جاب آفر معتبر

 – داشتن جاب آفر معتبر از کارفرمای یوکانی برای یک شغل دائم و تمام وقت.

۵- تصمیم جدی برای زندگی و کار در استان یوکان

 – اعلام تصمیم جدی برای زندگی و کار در استان یوکان.

۶- سطح زبان

 – برای موقعیت‌های شغلی زیرگروه سطح 0 یا 1 در طبقه‌بندی ملی مشاغل کانادا، باید سطح زبان کانادایی (CLB) معادل نمره 7 باشد.

با این شرایط، افراد می‌توانند از برنامه اکسپرس اینتری یوکان به عنوان یک مسیر مهاجرتی به استان یوکان استفاده کنند.

6
1

برنامه نیروی کار ماهر یوکان

برنامه اسکیل ورکر کانادا یک برنامه مهاجرتی است که به ویژه در استان یوکان فراهم شده است. این برنامه افرادی که قصد مهاجرت کاری به کانادا را دارند، با فراهم کردن پیشنهادات شغلی از سوی کارفرمایان یوکان، به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به سرعت و با دستمزدی جذاب، در این استان مشغول به کار شوند.
این برنامه مشاغل متنوعی را در سطوح مهارتی مختلف ارائه می‌دهد، از سطوح 0 تا 3 در طبقه‌بندی ملی مشاغل کانادا (NOC). افراد موفق به نامزدی استانی از این برنامه، می‌توانند به صورت مستقیم از سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) درخواست اقامت دائم کانادا کنند.
یکی از جذابیت‌های این برنامه این است که در صورت عدم دریافت اقامت دائم، کارفرما موظف به پرداخت هزینه سفر بازگشت فرد خواهد بود. این برنامه به افراد فرصتی فوق‌العاده برای شروع یک زندگی جدید در یوکان و حتی دریافت اقامت دائم کانادا فراهم می‌کند.

3

شرایط لازم برای شرکت در برنامه نیروی کار با تاثیر حیاتی در یوکان

برای شرکت در برنامه نیروی کار با تأثیر حیاتی در یوکان، شرایط لازم عبارتند از:

۱- داشتن جاب آفر معتبر

 – افراد باید یک جاب آفر (پیشنهاد شغل) معتبر از یک کارفرما یوکانی داشته باشند.

۲- تحصیلات

– حداقل دیپلم دبیرستان یا معادل کانادایی مورد نیاز است.

۳- تجربه کاری

 – داشتن حداقل شش ماه تجربه کاری در یک شغل مرتبط با موقعیت شغلی مورد تقاضا.

۴- مدرک زبان

 – داشتن مدرک زبان انگلیسی با حداقل نمره 4 یا مدرک زبان فرانسوی با حداقل نمره 3.

با این شرایط، افراد می‌توانند به عنوان نیروهای کاری با تأثیر حیاتی در یوکان شناخته شده و با حفظ این شرایط می‌توانند به سرعت به مراحل مهاجرت به صورت دائمی کانادا پیش بروند.

اکسپرس اینتری یوکان (YEE)

در سال 2015، استان یوکان به منظور هماهنگی با سیستم اکسپرس انتری کانادا، برنامه YEE یا Yukon Express Entry را به برنامه‌های مهاجرتی خود افزود. این برنامه به تمام متقاضیانی که دارای جاب آفر معتبر و پروفایل اکسپرس انتری فعال هستند، فرصتی را برای مهاجرت به یوکان ارائه می‌دهد.
کارفرمایان یوکانی که نتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را در کانادا پیدا کنند، از این سیستم برای جبران کمبود نیروی کار استفاده می‌کنند.
این کارفرمایان با دسترسی به بانک اطلاعات اکسپرس انتری، متقاضیان YEE را بر اساس معیارهای خود انتخاب کرده و این امکان را دارند که نیروهای ماهر مورد نیاز خود را انتخاب کنند. این اقدام به منظور سهولت در فرآیند مهاجرت و تطابق با نیازهای بازار کار یوکان انجام شده است.

5

برای شرکت در برنامه YEE از کجا شروع کنیم؟

برای ورود به برنامه اکسپرس اینتری فدرال، متقاضیان باید حتماً شرایط لازم را در یکی از سه برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال داشته باشند که عبارتند از:

۱- برنامه فدرال اسکیل ورکر (Federal Skilled Worker Program)

  – متقاضیان باید واجد شرایط مدنظر این برنامه باشند که شامل امتیازهای سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) می‌شود.

۲- برنامه فدرال اسکیل ترید (Federal Skilled Trades Program)

  – متقاضیانی که مهارت‌های تعیین شده در لیست شغل‌های ماهرانه دارند، می‌توانند از این برنامه بهره‌مند شوند.

۳- کلاس تجربه کانادایی (Canadian Experience Class)

 – افرادی که تجربه کاری در کانادا دارند و سطح زبان مناسبی دارند، می‌توانند از این برنامه استفاده کنند.

در این سیستم، امتیازهای CRS بر اساس اطلاعات وارد شده توسط متقاضی به پروفایل او داده می‌شود و افراد با امتیاز بالاتر دعوت به درخواست اقامت دائم می‌شوند. همچنین، پذیرش در برنامه استانی می‌تواند امتیاز CRS داوطلب را افزایش داده و شانس درخواست اقامت دائم را افزایش دهد.

برنامه استانی یوکان (YNP) به عنوان یکی از برنامه‌های استانی کانادا (Provincial Nominee Program)، چندین روش مهاجرتی را فراهم می‌کند. این روش‌ها عبارتند از:

۱- نیروی کار ماهر یوکان (Yukon Skilled Worker)

– مختص متخصصان با تجربه کاری و تحصیلات مرتبط.

– نیاز به تجربه کار مرتبط و مدرک تحصیلی مرتبط.

۲- کارگرانی با تاثیر حیاتی (Yukon Critical Impact Worker)

– برای افرادی که در شغل‌های دسته‌بندی ملی C یا D فعالیت می‌کنند.

– نیاز به حداقل 6 ماه تجربه کاری مرتبط در یوکان.

۳- اکسپرس اینتری یوکان (Yukon Express Entry)

– برای افرادی که در چارچوب سیستم اکسپرس اینتری کانادا (Express Entry) دارای امتیاز هستند.

– نیاز به دعوت رسمی از استان یوکان.

۴- برنامه تجاری یوکان (Yukon Business Nominee)

– برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران.

– نیاز به حداقل سرمایه یا تجربه کسب‌وکار.

۵- پایلوت جامعه یوکان (Yukon Community Pilot)

– برای افرادی که به دنبال شغل و سکونت در جوامع کوچک یوکان هستند.

– نیاز به اسپانسر شغلی از جانب جامعه میزبان.

هر یک از این روش‌ها شرایط و الزامات خاصی دارند و بسته به مهارت‌ها و شرایط فرد، یکی از این مسیرها را انتخاب کرد.

1

برنامه نیروی کار ماهر یوکان

برنامه اسکیل ورکر کانادا یک برنامه مهاجرتی است که به ویژه در استان یوکان فراهم شده است. این برنامه افرادی که قصد مهاجرت کاری به کانادا را دارند، با فراهم کردن پیشنهادات شغلی از سوی کارفرمایان یوکان، به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به سرعت و با دستمزدی جذاب، در این استان مشغول به کار شوند.
این برنامه مشاغل متنوعی را در سطوح مهارتی مختلف ارائه می‌دهد، از سطوح 0 تا 3 در طبقه‌بندی ملی مشاغل کانادا (NOC). افراد موفق به نامزدی استانی از این برنامه، می‌توانند به صورت مستقیم از سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) درخواست اقامت دائم کانادا کنند.
یکی از جذابیت‌های این برنامه این است که در صورت عدم دریافت اقامت دائم، کارفرما موظف به پرداخت هزینه سفر بازگشت فرد خواهد بود. این برنامه به افراد فرصتی فوق‌العاده برای شروع یک زندگی جدید در یوکان و حتی دریافت اقامت دائم کانادا فراهم می‌کند.

2

شرایط لازم برای شرکت در برنامه نیروی کار با تاثیر حیاتی در یوکان

برای شرکت در برنامه نیروی کار با تأثیر حیاتی در یوکان، شرایط لازم عبارتند از:

۱- داشتن جاب آفر معتبر

   – افراد باید یک جاب آفر (پیشنهاد شغل) معتبر از یک کارفرما یوکانی داشته باشند.

۲- تحصیلات

   – حداقل دیپلم دبیرستان یا معادل کانادایی مورد نیاز است.

۳- تجربه کاری

   – داشتن حداقل شش ماه تجربه کاری در یک شغل مرتبط با موقعیت شغلی مورد تقاضا.

۴- مدرک زبان

   – داشتن مدرک زبان انگلیسی با حداقل نمره 4 یا مدرک زبان فرانسوی با حداقل نمره 3.

با این شرایط، افراد می‌توانند به عنوان نیروهای کاری با تأثیر حیاتی در یوکان شناخته شده و با حفظ این شرایط می‌توانند به سرعت به مراحل مهاجرت به صورت دائمی کانادا پیش بروند.

اکسپرس اینتری یوکان (YEE)

در سال 2015، استان یوکان به منظور هماهنگی با سیستم اکسپرس انتری کانادا، برنامه YEE یا Yukon Express Entry را به برنامه‌های مهاجرتی خود افزود. این برنامه به تمام متقاضیانی که دارای جاب آفر معتبر و پروفایل اکسپرس انتری فعال هستند، فرصتی را برای مهاجرت به یوکان ارائه می‌دهد.
کارفرمایان یوکانی که نتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را در کانادا پیدا کنند، از این سیستم برای جبران کمبود نیروی کار استفاده می‌کنند. این کارفرمایان با دسترسی به بانک اطلاعات اکسپرس انتری، متقاضیان YEE را بر اساس معیارهای خود انتخاب کرده و این امکان را دارند که نیروهای ماهر مورد نیاز خود را انتخاب کنند. این اقدام به منظور سهولت در فرآیند مهاجرت و تطابق با نیازهای بازار کار یوکان انجام شده است.

شرایط لازم برای شرکت در برنامه نیروی کار ماهر یوکان

برای شرکت در برنامه نیروی کار ماهر یوکان، شرایط لازم به شرح زیر می‌باشند:

۱- داشتن پیشنهاد شغلی معتبر (جاب آفر)

   – افراد باید یک جاب آفر (پیشنهاد شغل) معتبر از یک کارفرما یوکانی داشته باشند.

۲- تحصیلات

   – حداقل دیپلم دبیرستان یا معادل کانادایی مورد نیاز است.

۳- تجربه کاری

   – داشتن حداقل یک سال سابقه کار مرتبط با معیارهای موجود در طبقه‌بندی ملی مشاغل (NOC).

۴- مدرک زبان

   – ارائه مدرک زبان انگلیسی با حداقل نمره 6 یا مدرک زبان فرانسه با حداقل نمره 4.

با این شرایط، افراد می‌توانند به عنوان نیروی کار ماهر در یوکان معرفی شوند و درصورتی که سایر شرایط نیز برآورده شود، امکان درخواست برای مهاجرت به صورت دائمی به کانادا را خواهند داشت.

نیروی کار با تاثیر حیاتی در یوکان

برنامه نیروی کار با تاثیر حیاتی یوکان به کارگران واجد شرایط با تجربه، که یک جاب آفر معتبر از کارفرمای یوکانی دارند، فرصتی جهت شرکت در برنامه استانی یوکان فراهم می‌کند. این برنامه مخصوص مشاغل سطح 4 یا 5 TEER بر اساس طبقه‌بندی ملی شغلی کانادا است. مثالهایی از این مشاغل شامل پرستاران کودک در خانه، خرده فروشان، کارگران ساختمانی و رانندگان می‌شوند.
شرکت در برنامه نیروی کار با تاثیر حیاتی این امکان را فراهم می‌کند که افراد از مزایایی مانند اخذ اقامت دائم کانادا و امکان مهاجرت خانوادگی بهره‌مند شوند. این برنامه به کارگران فرصتی مناسب برای شروع یک زندگی جدید در یوکان و حتی دریافت اقامت دائم در کانادا را ارائه می‌دهد.

4

شرایط لازم برای شرکت در برنامه اکسپرس اینتری یوکان

برای شرکت در برنامه اکسپرس اینتری یوکان، شرایط لازم به شرح زیر می‌باشند:

۱- واجد شرایط برای یکی از سه برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال

 – افراد باید واجد شرایط برای یکی از سه برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال (Federal Economic Immigration) باشند.

۲- تکمیل درخواست اکسپرس اینتری

 – تکمیل درخواست اکسپرس اینتری آنلاین به منظور دریافت یک شماره پروفایل (Profile Number) و کد اعتبارسنجی.

۳- تمکن مالی

 – ارائه تمکن مالی با توجه به تعداد اعضای خانواده خود در کانادا.

۴- داشتن جاب آفر معتبر

 – داشتن جاب آفر معتبر از کارفرمای یوکانی برای یک شغل دائم و تمام وقت.

۵- تصمیم جدی برای زندگی و کار در استان یوکان

 – اعلام تصمیم جدی برای زندگی و کار در استان یوکان.

۶- سطح زبان

 – برای موقعیت‌های شغلی زیرگروه سطح 0 یا 1 در طبقه‌بندی ملی مشاغل کانادا، باید سطح زبان کانادایی (CLB) معادل نمره 7 باشد.

با این شرایط، افراد می‌توانند از برنامه اکسپرس اینتری یوکان به عنوان یک مسیر مهاجرتی به استان یوکان استفاده کنند.

5

برای شرکت در برنامه YEE از کجا شروع کنیم؟

برای ورود به برنامه اکسپرس اینتری فدرال، متقاضیان باید حتماً شرایط لازم را در یکی از سه برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال داشته باشند که عبارتند از:

۱- برنامه فدرال اسکیل ورکر (Federal Skilled Worker Program)

 – متقاضیان باید واجد شرایط مدنظر این برنامه باشند که شامل امتیازهای سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) می‌شود.

۲- برنامه فدرال اسکیل ترید (Federal Skilled Trades Program)

 – متقاضیانی که مهارت‌های تعیین شده در لیست شغل‌های ماهرانه دارند، می‌توانند از این برنامه بهره‌مند شوند.

۳- کلاس تجربه کانادایی (Canadian Experience Class)

 – افرادی که تجربه کاری در کانادا دارند و سطح زبان مناسبی دارند، می‌توانند از این برنامه استفاده کنند.

در این سیستم، امتیازهای CRS بر اساس اطلاعات وارد شده توسط متقاضی به پروفایل او داده می‌شود و افراد با امتیاز بالاتر دعوت به درخواست اقامت دائم می‌شوند. همچنین، پذیرش در برنامه استانی می‌تواند امتیاز CRS داوطلب را افزایش داده و شانس درخواست اقامت دائم را افزایش دهد.

6

معیارهای واجد شرایط بودن کارفرما برای اسپانسر شدن

در برنامه‌های مهاجرت استانی یوکان، کارفرما باید ثابت کنند که برای شغلی خاص در کانادا با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این امر نقش مهمی در تصمیم‌گیری مقامات مهاجرتی یوکان در خصوص تایید یا عدم تایید درخواست مهاجرت شما دارد.
کارفرما برای اخذ تاییدیه از جانب دولت یوکان باید ویژگی‌های خاصی از جمله نیاز به نیروی کار ماهر خارجی را اثبات کنند. این تاییدیه نشان‌دهنده این است که شغل ارائه شده توسط کارفرما واقعاً نیاز به مهارت‌ها و تخصص‌های خاص دارد و نمی‌توان از نیروی کار محلی یا ملی برای پر کردن آن استفاده کرد.
در صورت تایید کارفرما توسط برنامه نامزد یوکان، درخواست مهاجرت شما نیز بر اساس شرایط مربوطه بررسی و ارزیابی خواهد شد.

شرایط و مدارک لازم برای کارفرمایان

1- شهروند یا مقیم دائم کانادا بودن.

۲- حداقل یک سال سابقه کسب و کار در یوکان.

۳- رعایت حداقل استانداردهای لازم برای کار در منطقه.

۴- پرداخت هزینه سفر نیروی کار متقاضی به یوکان از کشور محل اقامت او.

۵- تایید صلاحیت و سابقه کاری نیروی کار، پیش از ارسال درخواست.

۶- کپی مجوز کسب و کار.

۷- ارائه بیمه درمانی به نامزدها.

۸- اعلام فرصت شغلی حداقل چهار هفته قبل از ارسال درخواست به YNP.

۹- پرداخت هزینه بررسی 230 دلاری با استفاده از پورتال کارفرمای IRCC قبل از درخواست متقاضی خارجی.

۱۰- حداقل دو تلاش در سطح محلی و یک تلاش در سطح ملی برای جستجوی نیروی کار کانادایی و مقیم دائم.

۱۱- حضور متقاضی خارجی و کارفرما برای مصاحبه.

این شرایط و مدارک مطلوب به منظور تسهیل فرآیند تصویب درخواست مهاجرت کاری به یوکان ارائه می‌شوند

46af74edfbdbe3cb4194d506948c4d85-1024x849

در برنامه‌های مهاجرت استانی یوکان، کارفرما باید ثابت کنند که برای شغلی خاص در کانادا با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این امر نقش مهمی در تصمیم‌گیری مقامات مهاجرتی یوکان در خصوص تایید یا عدم تایید درخواست مهاجرت شما دارد.
کارفرما برای اخذ تاییدیه از جانب دولت یوکان باید ویژگی‌های خاصی از جمله نیاز به نیروی کار ماهر خارجی را اثبات کنند. این تاییدیه نشان‌دهنده این است که شغل ارائه شده توسط کارفرما واقعاً نیاز به مهارت‌ها و تخصص‌های خاص دارد و نمی‌توان از نیروی کار محلی یا ملی برای پر کردن آن استفاده کرد.
در صورت تایید کارفرما توسط برنامه نامزد یوکان، درخواست مهاجرت شما نیز بر اساس شرایط مربوطه بررسی و ارزیابی خواهد شد.

شرایط و مدارک لازم برای کارفرمایان

شرایط و مدارک لازم برای کارفرمایان در برنامه نامزدی یوکان عبارتند از:

۱- شهروند یا مقیم دائم کانادا بودن.

۲- حداقل یک سال سابقه کسب و کار در یوکان.

۳- رعایت حداقل استانداردهای لازم برای کار در منطقه.

۴- پرداخت هزینه سفر نیروی کار متقاضی به یوکان از کشور محل اقامت او.

۵- تایید صلاحیت و سابقه کاری نیروی کار، پیش از ارسال درخواست.

۶- کپی مجوز کسب و کار.

۷- ارائه بیمه درمانی به نامزدها.

۸- اعلام فرصت شغلی حداقل چهار هفته قبل از ارسال درخواست به YNP.

۹- پرداخت هزینه بررسی 230 دلاری با استفاده از پورتال کارفرمای IRCC قبل از درخواست متقاضی خارجی.

۱۰- حداقل دو تلاش در سطح محلی و یک تلاش در سطح ملی برای جستجوی نیروی کار کانادایی و مقیم دائم.

۱۱- حضور متقاضی خارجی و کارفرما برای مصاحبه.

این شرایط و مدارک مطلوب به منظور تسهیل فرآیند تصویب درخواست مهاجرت کاری به یوکان ارائه می‌شوند.

46af74edfbdbe3cb4194d506948c4d85-1024x849

مدت زمان مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی یوکان

برنامه استانی یوکان به عنوان یک برنامه مهاجرتی در کانادا با ویژگی‌ها و مزایای خاص خود، توسط دولت یوکان اجرا می‌شود. این برنامه به داوطلبان فرصت می‌دهد تا با توجه به تخصص و مهارت‌های خود، به صورت کارفرما محور یا کارمند مهاجر، اقدام به مهاجرت به یوکان کنند.
فرآیند پردازش درخواست‌ها در این برنامه نسبتاً سریع بوده و معمولاً در 8 تا 10 هفته به اتمام می‌رسد. از لحاظ زمانی، این برنامه امکان اخذ اقامت دائم در کانادا را در مدت نسبتاً کوتاهی فراهم می‌کند، و بسیاری از داوطلبان بعد از تایید درخواست، در مدت حداکثر 6 ماه موفق به اقامت دائم شده‌اند.
در این برنامه، کارفرماها می‌توانند با ارائه شغل‌های معتبر و تأیید نیاز به نیروی کار متخصص از خارج از کانادا، درخواست نامزدی برای افراد مهاجر را دهند. همچنین، این برنامه به داوطلبان اجازه می‌دهد تا با استفاده از مهارت‌ها و تخصص‌های خود، به صورت موقت یا حتی با احتمال تبدیل به اقامت دائم، در یوکان فعالیت کنند.
به عنوان یک مسیر مهاجرتی متنوع، برنامه استانی یوکان انواع زیادی از برنامه‌ها را شامل می‌شود که به مختلفین امکان مهاجرت به این استان را می‌دهد، از جمله نیروی کار ماهر، کارگر با تأثیر حیاتی، اکسپرس اینتری، برنامه تجاری، و پایلوت جامعه.
در نتیجه، این برنامه با ساختار گسترده خود، به مهاجران این امکان را می‌دهد تا به سرعت و با اطمینان به کانادا مهاجرت کرده و در آنجا زندگی کنند.

7bc2d3d3-7005-44bc-9487-c147e4e75607

برنامه استانی یوکان به عنوان یک برنامه مهاجرتی در کانادا با ویژگی‌ها و مزایای خاص خود، توسط دولت یوکان اجرا می‌شود. این برنامه به داوطلبان فرصت می‌دهد تا با توجه به تخصص و مهارت‌های خود، به صورت کارفرما محور یا کارمند مهاجر، اقدام به مهاجرت به یوکان کنند.
فرآیند پردازش درخواست‌ها در این برنامه نسبتاً سریع بوده و معمولاً در 8 تا 10 هفته به اتمام می‌رسد. از لحاظ زمانی، این برنامه امکان اخذ اقامت دائم در کانادا را در مدت نسبتاً کوتاهی فراهم می‌کند، و بسیاری از داوطلبان بعد از تایید درخواست، در مدت حداکثر 6 ماه موفق به اقامت دائم شده‌اند.
در این برنامه، کارفرماها می‌توانند با ارائه شغل‌های معتبر و تأیید نیاز به نیروی کار متخصص از خارج از کانادا، درخواست نامزدی برای افراد مهاجر را دهند. همچنین، این برنامه به داوطلبان اجازه می‌دهد تا با استفاده از مهارت‌ها و تخصص‌های خود، به صورت موقت یا حتی با احتمال تبدیل به اقامت دائم، در یوکان فعالیت کنند.
به عنوان یک مسیر مهاجرتی متنوع، برنامه استانی یوکان انواع زیادی از برنامه‌ها را شامل می‌شود که به مختلفین امکان مهاجرت به این استان را می‌دهد، از جمله نیروی کار ماهر، کارگر با تأثیر حیاتی، اکسپرس اینتری، برنامه تجاری، و پایلوت جامعه.
در نتیجه، این برنامه با ساختار گسترده خود، به مهاجران این امکان را می‌دهد تا به سرعت و با اطمینان به کانادا مهاجرت کرده و در آنجا زندگی کنند.

7bc2d3d3-7005-44bc-9487-c147e4e75607